home | archief | Recht op onderwijs voor mensen zonder papieren in handen van Grondwettelijk Hof
25 oktober 2011
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Recht op onderwijs voor mensen zonder papieren in handen van Grondwettelijk Hof

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet keurde het Vlaams parlement op 22 juni jl. het Onderwijsdecreet XXI goed. Dit decreet zet het recht op onderwijs van mensen zonder papieren op de helling: voortaan immers komen mensen pas in aanmerking voor een opleiding in het volwassenenonderwijs indien ze wettig in ons land verblijven. De Liga voor Mensenrechten, vzw Volwassenenonderwijs van LBC-NVK en Samenlevingsopbouw Brussel verzetten zich fel tegen deze maatregel die ze bovendien ongrondwettelijk achten. De organisaties vragen daarom de vernietiging ervan door het Grondwettelijk Hof.

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op onderwijs, terwijl dit nieuwe onderwijsdecreet dit grondrecht ontneemt aan mensen zonder papieren. “Het is geen toeval dat ook de Raad van State zich, nog voor de goedkeuring ervan door het Vlaams parlement, ernstige vragen stelde bij deze maatregel”, aldus Jos Vander Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. ”Maar liever dan tegemoet te komen aan de fundamentele bezwaren van de Raad van State, koos de Vlaamse regering voor juridisch bochtenwerk om het voorstel alsnog door te duwen. Erg bedenkelijk vinden we dat, vandaar ook dat we nu een noodkreet slaken ten aanzien van het Grondwettelijk Hof.”

Ook in de Centra voor Basiseducatie en in de Centra voor Volwassenenonderwijs zorgt de maatregel van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet voor heel wat beroering. “Zowel de lesgevers als het administratief personeel worden door minister Smet in een rol van vreemdelingenpolitie gedwongen”, licht Algemeen Secretaris van LBC-NVK, tevens voorzitter van vzw Volwassenenonderwijs LBC-NVK, Ferre Wyckmans toe. “Van onderwijzend personeel verwachten dat zij voortaan verblijfsdocumenten gaan controleren en mensen zonder papieren uit de lessen zouden verwijderen, is meer dan een brug te ver.”

Ook Karen De Clercq van Samenlevingsopbouw Brussel, een organisatie die al jaren vecht voor de toegang tot grondrechten van mensen zonder papieren, kant zich fel tegen wat ze een hardvochtige maatregel noemt: “Of minister Smet dat nu graag hoort of niet: legale, maar ook illegale migratie is een mondiale realiteit die we niet zomaar kunnen negeren. Door mensen zonder papieren het recht op onderwijs te ontnemen, ontneemt de minister één van de meest kwetsbare en hardst getroffen groepen in onze samenleving elke vorm van perspectief. Wij zien in de verste verte niet in hoe het haast doelbewust tot stand brengen van een verpauperde onderklasse bijdraagt tot een betere samenleving.”

Naast de procedure bij het Grondwettelijk Hof wordt op donderdag 27 oktober opnieuw op tal van plekken in Vlaanderen en Brussel actie gevoerd. Zowel lesgevers en administratieve personeelsleden uit het volwassenenonderwijs als mensen zonder papieren en organisaties die hen ondersteunen tekenen daarbij luid protest aan.  

Volwassenenonderwijs Samenlevingsopbouw Brussel Liga voor Mensenrechten

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht