home | archief | TvMR
TvMR
04.01.2017
Het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR), én FATIK zijn deze week verstuurd per post!In het TvMR lees je over o.a. 'Kleine helden met een groot hart voor rechten van vluchtelingen', 'Over...
12.07.2014
Thomas Bach, huidig voorzitter van het IOC, verklaarde naar aanleiding van de Olympische Winterspelen in Rusland. dat ‘sport niet gebruikt mag worden als een podium voor politieke dissidentie...
28.06.2014
Het Tijdschrift voor Mensenrechten herdenkt deze maand op passende wijze de 100e verjaardag van de start van WOI. Daar waar in Vlaanderen extreem-rechts zo goed als weggevaagd werd in de ‘gele...
26.06.2014
In tijden van toenemende repressie tegen kinderen en de overlast die ze overal schijnen te veroorzaken, klinken er ook positieve signalen, onder meer vanuit het onderwijsveld. Vijf Vlaamse...
02.07.2013
Om overlast snel en efficiënt aan te pakken, werden in België en in Groot-Brittannië bijna gelijktijdig GAS en ASBO's ingevoerd.
24.12.2012
Op 2 oktober 2012 werd België in het arrest L.B. t. België[1] andermaal veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de onwettige vrijheidsberoving en het niet...
30.09.2011
De familie der mensenrechtenverdragen is een telg rijker. In het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd op 16 juni het Verdrag No. 189 inzake Waardig Werk voor Huisarbeiders...
30.09.2011
Op 10 mei 2011 verdedigde Steven Dewulf zijn doctoraal proefschrift aan de Universiteit Antwerpen. De titel hiervan luidt: “The Signature of Evil. (Re)Defining Torture in International...
30.09.2011
De term bodyscanner is een algemene term die gebruikt wordt om alle technologieën aan te duiden die het mogelijk maken om voorwerpen onder de kledij te detecteren. In tegenstelling tot de gewone...
30.09.2011
Noot bij vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 31 mei 2011, 21 ste Kamer, A.R. 2009/10831/A
30.09.2011
De gemeenteraad van Gent keurde op 28 juni 2011 met grote meerderheid een reglement goed waardoor het verboden werd te bedelen tijdens de Gentse Feesten in het brede stadscentrum. Ook het hinderlijk...
30.06.2011
Na een maandenlange voorbereiding, was het op 2 mei jongstleden eindelijkzover: België moest zich aandienen voor het uni­verseel periodiek toezicht (UPT) in de VN-Mensenrechtenraad. Voor...
30.06.2011
Rex Bloomstein begon zijn carrière in 1970 als documentairemaker voor de BBC in het Verenigd Koninkrijk met Cinema Verité All in A day waarin hij allerlei aspecten van het Britse leven...
30.06.2011
Een welgekomen nieuwe vorm van internationale strafjustitie of een aanfluiting van internationale mensenrechtenstandaarden?
30.06.2011
Een voorbehoud is een verklaring waarin een verdragsluitende partij aangeeft dat zij zich niet gebonden acht door een bepaald onderdeel van dat verdrag. Voorbehouden bieden aan staten de mogelijkheid...