home | archief | FATIK
FATIK
04.01.2017
Het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR), én FATIK zijn deze week verstuurd per post!In het TvMR lees je over o.a. 'Kleine helden met een groot hart voor rechten van vluchtelingen', 'Over...
15.01.2015
 De Liga voor Mensenrechten heeft, samen met zijn Franstalige tegenhanger, bij het Grondwettelijk Hof beroep ingediend tegen de wet op de internering van personen. De twee organisaties hopen...
02.10.2014
Krijgt België een concurrent? Noorwegen aast op de cellen in Nederland. Ook zij kampen met een tekort aan cellen, of met een teveel aan criminelen? Preciezer zoeken de Noren enkele honderden...
04.08.2014
In het boek de neoliberale strafstaat trekt politiek filosoof, mensenrechtenactivist en jongerenwerker Bleri Lleshi van leer tegen de afbraak van de welvaartstaat door het neoliberalisme. Doorheen...
16.07.2014
De Liga voor mensenrechten wil komaf maken met het idee dat een gevangenis een hotel is. Daarvoor zocht we contact met verschillende kranten die een lezer een kans geven om achter de muren van de...
17.04.2014
Politieke partijen over gevangeniswezen Met de verkiezingen in het vooruitzicht peilde de Fatikredactie bij alle democratische partijen naar hun visie op de belangrijkste actuele problemen in het...
21.02.2014
Dit weekend werd de nieuwe gevangenis in Beveren geopend. Het is jammer dat België hierbij de kans heeft laten liggen om te kiezen voor zinvolle detentie. De Liga voor Mensenrechten ijvert mee...
20.12.2012
De voorbije twee jaar heeft de Liga voor Mensenrechten intensief gewerkt rond het campagnethema internering. De reden hiervoor is dat we strijden voor hun recht op behandeling. Bij een derde van de...
07.06.2012
Het hedendaagse landschap aan toezichtmechanismen is echter uitermate complex en volop in beweging. Meer gevestigde toezichtorganen, zoals het Europese antifoltercomité (CPT),  kregen...
31.10.2011
FATIK, hét Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, belicht in 2011 twee hete hangijzers die in de huidige regeringsonderhandelingen op tafel liggen. Naar aanleiding van de golf van...
30.09.2011
Afgelopen juni vond het zesde Stockholm Criminology Symposium plaats. Die bijeenkomst biedt een forum aan weten­schappers, beleidsmensen en practici en is gekoppeld aan de uitreiking van de...
30.09.2011
Als Belgische criminoloog durf ik me wel eens de vraag te stellen of het Belgisch strafrechtelijk beleid wel gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek, en zo ja, aan welke voorwaarden dit onderzoek...
30.09.2011
Vanop afstand bekeken lijkt de vraag naar de waarde of het nut van ‘evidence-based’ werken, in gevangenissen bv., een wat absurde vraag. We vragen aan onze garagist niet of hij het nuttig...
30.09.2011
Het Department of Corrective Services (DCS) in West Australië, waar ik tot voor kort Team Leader Research and Evaluation was, claimt dat haar werkwijze evidence based is. Dit betekent dat bij...
30.09.2011
Eind juni contacteerde FATIK dé beleidsverant­woordelijke voor het gevangeniswezen, de politieke eindverantwoordelijke voor het gevangenisbeleid: Minister van Justitie Stefaan De Clerck....