home | archief | Liga
Liga
10.12.2016
10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een uitzonderlijke dag om uitzonderlijke mensen te eren.
22.12.2016
De Liga voor Mensenrechten en de Franstalige zusterorganisatie Ligue des Droits de l'Homme verzoeken in een gezamenlijk schrijven de Europese Commissaris voor Mensenrechten en de Speciale Rapporteur...
05.02.2016
Respect voor mensenrechten vormt de basis voor onze vrije en democratische samenleving. Dat respect is niet verworven en verdient onze constante aandacht. Denk aan inbreuken op onze privacy, de...
01.12.2015
De staking van de cipiers gaat zijn vierde week in. 29 dagen waarbij de cipiers opkomen voor betere werkomstandigheden. In die periode gebeurde er veel. In de gevangenis (mogen we spreken over...
28.05.2015
Mensenrechten zijn een garantie voor een samenleving die de vrijheid en waardigheid van elke mens centraal plaatst. Mensenrechten zijn verre van evident, ook hier in België. We komen op voor uw...
04.02.2015
De Vlaamse overheid investeert in de Liga voor Mensenrechten, net als in verschillende andere sociaal-culturele bewegingen. We roepen minister van Cultuur Sven Gatz op om dit verder te blijven doen....
19.12.2014
Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! - Het...
19.12.2014
Ook dit jaar is de Liga voor Mensenrechten geselecteerd als een van de vele goede doelen van Music For Life! Vraag dus een plaatje aan en maak er na deze hete herfst een ongelooflijk warme winter...
06.03.2014
Tussen 22 en 25 mei zullen bijna 390 miljoen Europeanen opgeroepen worden om te stemmen. In deze context uiten de European Association for the Defense of Human Rights (AEDH) en de Liga voor...
15.01.2014
In maart 2014 verkiest de Algemene Vergadering van de Liga voor Mensenrechten een nieuwe Raad van Bestuur. We zoeken geëngageerde kandidaat bestuurders (m/v) die deel willen uitmaken van onze...
19.12.2013
De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke beweging en dit willen we blijven! Om onze missie uit te voeren zijn donaties meer dan welkom. Geef jij om jouw rechten en die van anderen? Hou jij...
05.12.2012
Wij bedanken al onze vrijwilligers! Samen met jullie kan de Liga haar missie waarmaken: opkomen voor mensenrechten, vergeten groepen een stem geven, informeren, actief en juridisch reageren, het...
02.08.2012
Kies uw mensenrecht voor 2013-2014
25.06.2012
Ondanks onze dagelijkse zonnedans voorspelde het weer niet veel goeds. We mochten ons verwachten aan veel regen en wind. We zagen onze brunch al in het water vallen… Gelukkig viel er enkele...
07.06.2012
Binnenkort krijgen de sociaal-culturele bewegingen een erkenning van de Vlaamse overheid. Die erkenning was een jarenlang strijdpunt voor de 31 bewegingen als Vluchtelingenwerk, Welzijnszorg,...