home | archief | PNR
PNR
21.01.2015
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon dringt aan op het systematisch verzamelen en doorlichten van passagiersgegevens in het kader van terreurbestrijding. Deze vorm van datamining,...
25.06.2011
Eva Brems (Groen!) heeft vanmiddag in de Kamer Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom ondervraagd over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië over het doorgeven en...
29.03.2011
Grondwettelijk Hof verklaart het vernietigingsberoep inzake PNR onontvankelijk
30.09.2010
De Europese Commissie heeft op 21 september 2010 een pakket van voorstellen aangenomen die de basis moet vormen voor het sluiten van overeenkomsten op het gebied van de uitwisseling van...
29.08.2010
Big brother zit overal! Heel wat instellingen, personen of organisaties nemen het niet zo nauw met de privacy van de burgers. De Liga heeft een aantal kandidaten op een rijtje gezet die het recht op...
31.05.2010
Het bewaren van telecommunicatiegegevens, de nieuwe wet op Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM), het gebruik van passagiersgegevens van luchtvaartbedrijven en de alomtegenwoordigheid van...