home | archief | BIM
BIM
25.09.2011
Verzoekschrift ter vernietiging van de wet op de Bijzondere Inlichtingenmethoden (BIM)
12.05.2011
In de Senaat wordt momenteel het ‘wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen en veiligheidsdiensten’ besproken. Het ontwerp strekt ertoe de...