home | archief | Boerkaverbod
Boerkaverbod
08.12.2012
In haar arrest nummer 145/2012 van 6 december 2012 verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot nietigverklaring van de wet van van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van...
07.10.2011
Het Grondwettelijk Hof verwierp het verzoek tot schorsing van de wet tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt