home | archief | Persbericht
Persbericht
11.06.2015
Het Grondwettelijk Hof sprak zich vandaag uit tegen algehele bewaring van communicatiedata, zoals de Belgische dataretentiewet, een omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn, voorzag. Op grond...
21.01.2015
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon dringt aan op het systematisch verzamelen en doorlichten van passagiersgegevens in het kader van terreurbestrijding. Deze vorm van datamining,...
29.10.2014
Als besparingsmaatregel wil de regering de ziekte-uitkering van gevangenen schrappen. Dit betekent een verdere uitholling van de Basiswet waarbij gesteld wordt dat de gedetineerde recht heeft op een...
24.10.2014
De regering-Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo was gisteren te lezen in de pers. Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en andere organisaties...
10.10.2014
De Liga voor Mensenrechten en Ligue des droits de l’homme stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe wet op het politioneel informatiebeheer, die onder meer de opslag van...
09.09.2014
  In Turnhout worden de GAS boetes voortaan aangewend als een extraatje om de stadskas te spijzen. Wie een autovrije straat inrijdt of zijn wagen fout parkeert, riskeert een GAS-boete van 55...
14.03.2014
In de zevende dag ging het er vorige zondag over of onze gevangenissen te streng zijn. De Finse Peter Kaleva stelde dat de gevangenis in Beveren in Finland alleen zou worden gebruikt voor de 15...
06.03.2014
Tussen 22 en 25 mei zullen bijna 390 miljoen Europeanen opgeroepen worden om te stemmen. In deze context uiten de European Association for the Defense of Human Rights (AEDH) en de Liga voor...
28.01.2014
Naar Duits voorbeeld vraagt de Liga voor Mensenrechten de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om de betrokkenheid van de binnenlandse inlichtingendiensten bij de grootschalige...
21.01.2014
Op donderdag 16 januari 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk de wet over veilige landen. Die wet bepaalt de procedure voor asielzoekers uit de zogenaamde ‘veilige’ landen....
20.12.2013
De Raad van State verwerpt het vernietigingsverzoek dat de Liga voor Mensenrechten tegen de gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal met...
16.12.2013
Op 12 december 2013 heeft de advocaat generaal bij het Europees hof van Justitie geoordeeld dat de Dataretentie Richtlijn incompatibel is met het Europese Charter van de Fundamentele Rechten. Het...
20.11.2013
De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienen elk een verzoekschrift tot vernietiging in tegen de vernieuwde GAS-wet. Deze wet werd eind...
25.10.2013
Meer dan 90 organisaties uit België, van diverse achtergrond, roepen op om zaterdag op straat te komen tegen het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties. De concrete aanleiding voor...
06.09.2013
Zelfs wanneer de inrichting barst van schijnbaar luxueuze voorzieningen zoals een sportveld, open ruimtes, pingpongtafels, een zitbank, een speeltuin en een boom, kan een gevangenis nooit vergeleken worden met een vakantiedorp. Wat vergeten wordt, is dat