home | archief | BOM
BOM
03.03.2009
Op 21 december 2004 vernietigde het Arbitragehof, op verzoek van de Liga voor Mensenrechten, de Ligue des Droits de l’Homme l’Homme en het Syndicat des Avocats pour la Démocratie,...
06.01.2003
Deze wet geeft de politie meer bevoegdheden om terrorisme en zware, georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Het is een omstreden wet omdat zij op gespannen voet leeft met het recht op privacy en...