home | archief | Parlementaire vragen & antwoorden
Parlementaire vragen & antwoorden
24.05.2012
De heer Bert Anciaux schotelde de minister van Justitie enkele hekele punten voor aangaande de situatie van geinterneerden en de bouw van de forensisch psychiatrische klinieken: de stand van de...
23.04.2012
Op 27 maart 2012 bevestigde minister van Justitie Turtelboom dat het project 'Gedifferentieerde Strafuitvoering' van de Liga intensief door haar kabinet wordt opgevolgd. Binnenkort zit de Minister...
07.09.2011
Federaal Parlement - De Kamer 2011.09.05 Phishing-berichten 2011.09.15 NMBS - toekomstige chipkaart 2011.09.15 Statistische gegevens waarover DAVO kan beschikken Vlaams Parlement 2011.09.13...
22.07.2011
- 27 juli 2011: In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel...
21.06.2011
- 2011-06-01 Vraag van mevrouw Eva Brems aan de minister van Binnenlandse Zaken over "de privacy van de vliegtuigpassagiers op de vluchten van en naar Australië" (nr. P0361) - 2011-09-06...
31.05.2011
- Schriftelijke vraag nr. 5-2324 van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 12 mei 2011 aan de minister van Justitie | Penitentiair personeel - Beschikbaar personeel per gedetineerde - Onevenwichtige...
25.02.2011
Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de geïnterneerden» (nr. 5-407) Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over...
10.12.2010
Parlementaire vragen van Bert Anciaux aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck: SENAAT - Schriftelijke vragen van Bert Anciaux dd 16 december 2010: nr 5-569, nr 5-570, nr...