home | archief | Bedelverbod
Bedelverbod
24.03.2014
De Raad van State sprak zich op 18 maart uit over het verzoek tot vernietiging tegen het Gentse bedelverbod en tegen het Brugse verbod op openbare alcoholconsumptie in uitgaansbuurten. Beide...
19.06.2013
Mevrouw Kirsten Sandberg, Voorzitster van de Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het...
11.06.2013
Deze dagen wordt een wetsvoorstel betreffende de uitbuiting van bedelarij besproken in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat. Voorbij de emoties die het fenomeen van bedelen met kinderen...
13.04.2013
Bedelaars bevinden zich door de band in een maatschappelijke zwakke positie, hebben geen sociaal vangnet en kennen de weg naar de hulpverlening niet. Om die redenen zijn zij overgeleverd aan de barmhartigheid van ons allen.
14.02.2013
In het verslag van eerste auditeur Diane Mareen van de Raad van State van 7 februari 2013 worden de bezwaren van de Liga voor Mensenrechten tegen een besluit van de Gentse gemeenteraad van 28 juni...
23.02.2012
De Liga voor Mensenrechten heeft de Raad van State verzocht om het besluit van 28 juni 2011 van de gemeenteraad van de stad Gent waarbij het politiereglement op de bedelarij wordt aangenomen te...
28.07.2011
Volgende week vindt de 168ste editie van de Gentse Feesten plaats. Voor tien dagen wordt de pittoreske binnenstad omgetoverd tot een walhalla voor artiesten, fans, marktkramers en toeristen. Helaas...
27.07.2011
De Liga voor Mensenrechten verzoekt de Gouverneur om het Gentse bedelverbod op te schorten. De Gentse Gemeenteraad keurde op 28 juni een besluit goed dat bedelarij tijdens de Gentse feesten aan...