home | archief | GAS
GAS
01.06.2015
De omstreden GAS-wet, die gemeentebesturen toelaat administratieve sancties tegen ‘overlast’ op te leggen, blijft ongewijzigd. Dat besliste onlangs het Grondwettelijk Hof. De Liga voor...
23.04.2015
De Kinderrechtencoalitie, het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienden elk...
26.11.2014
De Raad van State wijkt af van haar koers waarbij de Liga voor Mensenrechten nog zelden toegang vond tot het administratieve rechtscollege. Met meerdere juridische procedures voor de Raad ving...
03.10.2014
Meer dan 1 jaar na de invoering van de vernieuwde GAS wet lijken de burgemeesters te ontwaken uit de roes van willekeur en partijdigheid die hun heldere blik op het boetesysteem lang benevelde. Nu de...
08.08.2014
Kris Peeters en Charles Michel vervullen een belangrijk opdracht als formateurs van de federale Regering. Ons land staat de komende jaren voor grote uitdagingen en het is van essentieel belang om een...
22.01.2014
Gemeentelijke administratieve Sancties zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Welhaast elke dag worden we getrakteerd op een bericht over een hilarische toepassing van de GAS-wetgeving. Maar de...
10.12.2013
Het is precies 65 jaar geleden dat in Parijs de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd ondertekend. Dit document vormde één van de eerste grote mijlpalen in de...
25.11.2013
GASvrij Gent is een platform van Gentse organisaties en individuen die een stad willen zonder GASboetes en waar sociale oplossingen worden gebruikt om sociale problemen te lijf te gaan. Om onze...
20.11.2013
De Kinderrechtencoalitie en de Liga voor Mensenrechten, i.s.m. de Ligue des droits de l’hommes, dienen elk een verzoekschrift tot vernietiging in tegen de vernieuwde GAS-wet. Deze wet werd eind...
20.11.2013
Gemeentelijke Administratieve Sancties, of kortweg GAS, blijven ophefmakend. Hoe het er naar uitziet zijn we er nog niet vanaf. Samen kunnen we hiertegen reageren. Dat hebben jullie al gedaan. Dat...
06.11.2013
Gemeentelijke Administratieve Sancties staan volop ter discussie. Dit najaar zijn er nog acties en betogingen te verwachten. En bijna dagelijks lezen we berichten over de soms absurde toepassing van...
26.10.2013
GAS? Nee bedankt! Nationale manifestatie tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties Zaterdag 26 oktober 2013, 14.00 uur locatie later te bepalen, 1000 Brussel; in voorbereiding Omwille van diverse...
26.10.2013
Op 30 mei stemde een overweldigende meerderheid in het parlement voor de nieuwe GAS-wet met daarin een verlaging van de minimumleeftijd naar 14 jaar en een verhoging van het maximumbedrag tot 375...
25.10.2013
Meer dan 90 organisaties uit België, van diverse achtergrond, roepen op om zaterdag op straat te komen tegen het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties. De concrete aanleiding voor...