home | archief | Big Lobby
Big Lobby
16.05.2013
Europa en de Verenigde Staten delen heel wat gemeenschappelijke waarden en normen. Dit vloeit voort uit een lange en vergelijkbare democratische traditie waarbij fundamentele grondrechten de macht en...
29.01.2013
Ook in 2013 staat privacy hoog op de Liga agenda. We volgen met argusogen de nationale omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn die momenteel door de federale kabinetten wordt onderhandeld. We...