home | archief | Louis Michel
Louis Michel
07.05.2014
Een medewerker van Europarlementariër Louis Michel diende, in zijn naam 229, waarvan 158 privacy-onvriendelijke amendementen in op een Europese richtlijn om privacybescherming te versterken. Dat...
07.05.2014
Vorig jaar haalde de forse lobbyoorlog tegen de nieuwe Europese privacywet nog onze shortlist voor een Big Brother Award. Dankzij de website Lobbyplag en wat aandachtig speurwerk door de...
16.05.2013
Europa en de Verenigde Staten delen heel wat gemeenschappelijke waarden en normen. Dit vloeit voort uit een lange en vergelijkbare democratische traditie waarbij fundamentele grondrechten de macht en...