home | archief | Nieuwkomers
Nieuwkomers
28.11.2016
De regering heeft een nieuwe en bijkomende voorwaarde ingevoerd voor bepaalde categorieën vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de voorwaarde van de...
09.08.2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...