home | archief | Discriminatie
Discriminatie
02.12.2016
Een samenwerking tussen de Liga voor Mensenrechten en de Crime and Society Research Group van de Vrije Universiteit Brussel Donderdagavond 24 november 2016, klokslag half zeven. De Vrije Universiteit...
28.11.2016
De regering heeft een nieuwe en bijkomende voorwaarde ingevoerd voor bepaalde categorieën vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de voorwaarde van de...
09.08.2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
21.04.2016
In het kader van de vooropgestelde terreurmaatregelen van de regering Michel organiseerde de Liga voor mensenrechten, in samenwerking met Crimilumni (vereniging van oudstudenten criminologie van de...
09.01.2015
Een nieuw jaar. Een nieuw begin Niet écht nieuw, maar op z’n minst een herkansing Even op pauze gedrukt en even teruggespoeld Klaar om opnieuw te ijveren voor wat menswaardig voelt Dat...
06.11.2014
De Raad van State heeft op 23 oktober 2014 beslist dat Albanië, voor wat asielkwesties betreft, niet langer hoort op de lijst van ''veilige'' landen van herkomst, bepaald door de Belgische wet....
22.05.2014
Een goed geïnformeerde kiezer is er twee waard. Wat weet u over migratie, voedsel, ontwikkelingssamenwerking, klimaat, vrede en de rol van België in de wereld?Kom u informeren over de...
24.03.2014
De Raad van State sprak zich op 18 maart uit over het verzoek tot vernietiging tegen het Gentse bedelverbod en tegen het Brugse verbod op openbare alcoholconsumptie in uitgaansbuurten. Beide...
21.01.2014
Op donderdag 16 januari 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk de wet over veilige landen. Die wet bepaalt de procedure voor asielzoekers uit de zogenaamde ‘veilige’ landen....
11.09.2013
Niet dat er meteen een soort internetpolitie wordt geïnstalleerd. Maar het is onrustwekkend dat de overheid de vrijheid van meningsuiting letterlijk als een 'struikelblok' ziet voor het uitgestippelde repressieve beleid.
25.07.2013
De kledingvoorschriften die de burgemeesters van Rumst en Boom invoeren n.a.v. het festival Tomorrowland tarten alle verbeelding. De argumentatie des te meer. Op z’n minst contradictorisch hoe...
19.06.2013
Mevrouw Kirsten Sandberg, Voorzitster van de Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het...
18.06.2013
De West-Vlaamse Provinciegouverneur Carl Decaluwé schorst de vreemdelingentaks in Menen, na een klacht van onder meer de Liga voor Mensenrechten. De retributie zou strijdig zijn met de wet van...
13.06.2013
De regering plant een hervorming van de juridische bijstand, een in de Grondwet verankerd recht. Het systeem wordt deels betalend en de "instroom" wordt beperkt. Ondanks hevig protest van het...
11.06.2013
Deze dagen wordt een wetsvoorstel betreffende de uitbuiting van bedelarij besproken in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat. Voorbij de emoties die het fenomeen van bedelen met kinderen...