home | archief | Nieuwsbrief
Nieuwsbrief
28.11.2013
Op zondag 15 december reikt de Liga haar jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit. Wie dit jaar in de bloemetjes wordt gezet, kunnen we uiteraard nog niet verklappen, maar jullie...
31.10.2013
de federale GAS-wet is gestemd, nu is het aan de lokale besturen om te bepalen hoe ze hun GAS-beleid invullen. Als burger kan je hierin inspraak hebben via een...
30.09.2013
stoort u zich aan de GASboetes of vindt u dat ze efficiënt zijn? Zijn GASboetes noodzakelijk of absurd? Zijn ze een verrijking van onze samenleving of een verarming? Op deze...
03.09.2013
grote gevangenissen schieten hun doel voorbij. Veroordeelden en masse opsluiten, afgezonderd van de samenleving, werkt niet. Een kleinschalige en gedifferentiëerde aanpak,...
08.08.2013
kort na onze Big Brother Awards in mei barstte de privacy-bom. Niet letterlijk maar figuurlijk natuurlijk. PRISM, NSA en nu XKeyscore. De geheimen van de Amerikaanse National...
02.07.2013
de nieuwe GAS-wet roept bij velen weerstand op. Tegenstanders van de Gemeentelijke Administratieve Sancties verenigen zich, ieder met hun eigen argumenten, samen met...
28.05.2013
Privacy is dead, get over it! Niet als het van ons afhangt.Een maand lang kon je stemmen op de kandidaten van de Big Brother Awards.Benieuwd wie de winnaar is? Kom naar de...
30.04.2013
Op 30 mei 2013 reikt de Liga voor Mensenrechten, samen met EMSOC en datapanik.org, voor de derde keer de Big Brother Awards uit aan een persoon of organisatie die onze privacy...
29.03.2013
privacy... in de ons omringende landen en in de VS brengt de huidige afbreuk van onze privacy heel wat beroering teweeg. Bij ons liggen er jammer genoeg maar weinig mensen wakker...
01.03.2013
niemand kon er om heen, de tragische afloop van buitensporig politiegeweld. Politieambtenaren opereren soms in moeilijke omstandigheden, daar verdienen ze alle respect voor....
31.01.2013
wie trekt dezer dagen de kaart van de menselijkheid? Gelukkiglijk zijn er dat nog velen. Maar ook als het gaat over gevangenen? Een humane visie op detentie, wat is dat dan? Wij...
21.12.2012
deze tijden lijken soms gekenmerkt door harde idealen: lik-op-stuk beleid, een roep naar strengere en langere straffen, repressie als pedagogische norm, gedaan met dat gepraat en gepamper, wie niet...
30.11.2012
op 10 december 1948 aanvaarde de VN de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Op 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten. Naar aanleiding daarvan...
31.10.2012
ons nieuwste boek is er: "Geïnterneerd: cel of zorg?". Hiermee geven we een stem aan geïnterneerden en proberen we hun problematiek uit de obscuriteit te halen. Tot 11 november staan we...
28.09.2012
de publieke ruimte wordt steeds meer onderwerp van discussie: wat kan en wat kan niet? In hun zogenaamde strijdt tegen 'overlast' formuleren steden en gemeenten met GAS...