home | archief | Wetten en verdragen
Wetten en verdragen
08.03.2012
Het boek What If Latin America Ruled the World? van de in Londen werkende Colombiaanse professor en filosoof Oscar Guardiola-Rivera wordt door velen als een ondoorgrondelijk en complex boek...
29.02.2012
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Justitie Annemie Turtelboom verheugen zich erover dat België vandaag in Genève mee het nieuwe, derde...
06.05.2011
De Verenigde Naties namen op 13 december 2006 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap aan. België ratificeerde dat verdrag en het bijhorende facultatieve protocol op 2 juli...
05.03.2008
Dit KB bepaalt op welke visuele wijze (pictogram) bekend moet worden gemaakt dat er camerabewaking is. link naar de wettekst Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt...
20.12.2007
Op 12 december ondertekenden de voorzitters van het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad het ‘Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie’. Ook de lidstaten (behalve Groot-Brittannië en Polen) onderschreven de tekst.
20.12.2007
Handvest Grondrechten van de EU klik hier voor de tekst...
19.10.2007
link naar de wettekst:Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en...
19.10.2007
link naar de wettekst:Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van...
19.10.2007
link naar de wettekst:Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven...
05.06.2007
Hier vind je de kaderwet voor het gebruik van camerabewaking: word-document externe...
02.03.2007
Donderdag 1 maart 2007 werd in de Kamer het ‘Wetsvoorstel tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s’ gestemd. De Liga voor Mensenrechten is tevreden met de invoering van een duidelijk wettelijk kader voor het gebruik van bewakings
20.08.2006
link naar   Draft convention on the rights of persons with...
17.05.2006
link naar de wettekst:Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken...