home | archief | Standpunt
Standpunt
09.08.2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
08.08.2014
Kris Peeters en Charles Michel vervullen een belangrijk opdracht als formateurs van de federale Regering. Ons land staat de komende jaren voor grote uitdagingen en het is van essentieel belang om een...
31.07.2014
De zomer draait op volle toeren, maar achter de schermen wordt goed doorgewerkt. Ook de Liga wil haar steentje bijdragen aan het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.  Het belang van mensenrechten in...
11.10.2013
Wat is detentie? Onder detentie verstaan we de vrijheidsberovende straf die een persoon dient te ondergaan in de gevangenis. Volgens nationale en internationale wetgeving en verdragen is bepaald dat...
21.05.2013
Momenteel loopt de stemming voor de Big Brother Awards 2013, maar de “winnaar” van de eerste editie (2010) was de dataretentierichtlijn. Dit heeft blijkbaar weinig zoden aan de dijk...
12.09.2012
Het meegedeelde voorstel van het kernkabinet tot hervorming van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI), is niet in overeenstemming met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de...
31.05.2012
De Liga voor Mensenrechten heeft op vrijdag 25 mei bij de Raad van State 4 verzoekschriften ingediend tegen de uitbreiding van de GAS-reglementen van Brugge, Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek. De Liga...
30.05.2012
We zijn niet zo opgetogen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Samengevat zijn dit onze kritieken: De wet van 13 mei 1999 tot invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties biedt aan...
24.05.2012
Hans Claus in een interview in Orde van de Dag in september 2011. Hans Claus klaagt de ontbrekende effectieve toezichtsmechanismes in de Belgische gevangenissen aan. Oorzaak is de ontbrekende...
23.04.2012
Op 27 maart 2012 bevestigde minister van Justitie Turtelboom dat het project 'Gedifferentieerde Strafuitvoering' van de Liga intensief door haar kabinet wordt opgevolgd. Binnenkort zit de Minister...
12.08.2011
De Liga voor Mensenrechten stelt zich vragen bij de hoofdreden voor het plaatsen van bewakingscamera's. Werken de bewakingscamera's preventief? Verminderen ze de criminaliteit? De actualiteit in...
28.07.2011
Geïnterneerden blijven, verstoken van een goede behandeling, in gevangenissen opgesloten. De Liga voor Mensenrechten wil deze situatie drastisch veranderd zien. We hebben een manifest opgesteld met volgende standpunten.
27.05.2011
In 2004 veroordeelde het Gentse Hof van Beroep het Vlaams Blok – thans het Vlaams Belang – voor het verspreiden van racistische ideeën. Het arrest hekelt de manier waarop het Blok...
26.05.2011
De Liga voor Mensenrechten veroordeelt de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om 2 Iraanse vrouwen uit te wijzen. Het terugzenden van asielzoekers naar Iran is problematisch omwille van de...
12.05.2011
In de Senaat wordt momenteel het ‘wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen en veiligheidsdiensten’ besproken. Het ontwerp strekt ertoe de...