home | archief | 2002
2002
13.11.2002
Het Arbitragehof heeft op woensdag 13.11.2002 een eerste arrest geveld in antwoord op de vordering van de Vlaamse en de Franstalige Liga's voor Mensenrechten tot schorsing en vernietiging van de wet...
31.10.2002
Wet betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
09.08.2002
Het optreden van de overheid tegen de Arabisch-Europese Liga en tegen de persoon van Abou Jahjah in het bijzonder verontrust de Liga voor Mensenrechten in hoge mate. Het heeft er immers de schijn...
09.07.2002
De Commissie Justitie van de Kamer heeft op 9 juli 2002 het "ontwerp van wet op de bijzondere opsporingsmethoden en enkele andere opsporingsmethoden" aangenomen. De Commissie heeft haast unaniem...