home | archief | 2004
2004
29.12.2004
De Liga voor Mensenrechten, de Ligue des droits de l'homme en het Syndicat des avocats pour la démocratie zijn samen naar het Arbitragehof gestapt om de vernietiging van de zogenaamde BOM-wet (de...
28.12.2004
Nu het oudejaarsvuurwerk is gedoofd en de champagneglazen zijn leeggedronken, is het ogenblik aangebroken om u alsnog een voorspoedig 2005 te wensen. In de jaaroverzichten lezen we dat het...
18.12.2004
Arbeidsmigratie, een kwestie van mensenrechten ?! 18 december 2004 CC De Centrale in Gent Kraankinderstraat 2, Kelderzaal Aanvang: 15 uur – gratis inkom Een open debat...
16.12.2004
Sinds geruime tijd organiseert Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) de cursussen Omgaan met Racisme. In de cursus Omgaan met Racisme wordt op zoek gegaan naar een persoonlijke en effectieve...
15.12.2004
Op dinsdag 14 december zou de Commissie voor Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden van de Senaat debateren over een wetsontwerp dat het technisch moet mogelijk maken om de federale...
15.12.2004
Op woensdag 15 december '04 veroordeelde het Gentse Hof van Beroep 11 vredesactivisten wegens het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Aanleiding was een protestactie van het Forum voor...
12.12.2004
Op zondag 12 december vond in de mooie foyer van de Brusselse Muntschouwburg de jaarlijkse uitreiking van de Liga-Prijs voor Mensenrechten plaats. Dit jaar werd de prijs toegekend aan cartoonist...
11.12.2004
VREDESCONFERENTIE: Ontwikkelen en Ontwapenen Het Europees veiligheidsbeleid onder de loep 11 december 2004 De Markten - Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel van 10u15 tot 17u30...
10.12.2004
Naar aanleiding van 10 december, internationale mensenrechtendag, reikt de Liga voor Mensenrechten jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die van betekenis is (geweest) voor de...
09.12.2004
DEBAT ‘Naar een vrij en veilig Europa!’ Sint-Andries, donderdag 9 december 2004...
08.12.2004
Alles wat u over het Europees Aanhoudingsbevel wilde weten, maar (terecht?) nooit durfde te vragen Een informatieve avond van de LOUIS PAUL BOONKRING Woensdag 8 december 20u, Ministerie van...
02.12.2004
De plenaire vergadering van De Kamer heeft op donderdag 2 december '04 de 'Basiswet betreffende gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden' goedgekeurd. Met deze wet worden de rechten en...
01.12.2004
Het Bureau van het Vlaams parlement heeft beslist dat het Vlaams Belang zijn partijdotatie behoudt. Er werd geoordeeld dat het Vlaams Belang geen nieuwe partij is, maar de rechtsopvolger van het...
23.11.2004
Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft op 22 november 2004 kennis genomen van de nota van zijn Juridische dienst over de gevolgen van het Vlaams Blok-arrest. Het Bureau zal zich...
22.11.2004
Onder de noemer 'Vlaams burgerinitiatief' lanceert Blokwatch een petitie waarin wordt gevraagd de partijdotaties van het Vlaams Belang stop te zetten. Bij deze petitie hoort een oproep aan alle...