home | archief | 2006
2006
21.12.2006
10 december is de Internationale dag voor de Rechten van de Mens. Op die dag reikt de Liga voor Mensenrechten een prijs uit aan een persoon die zich op het vlak van de mensenrechten...
19.12.2006
Eind juni raakte bekend dat de Amerikaanse regering sinds de aanslagen van 11 september 2001 wereldwijd toegang heeft tot bankrekeningen. Dit kan via een geheim programma, dat gebruikt wordt om de...
19.12.2006
In 2002 dienden vier mensen uit Birma (waaronder 1 erkende politiek vluchteling) een klacht in tegen TOTAL omwille van medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen in Birma. De klacht kon hier...
17.12.2006
MAKING SENSE IN THE CITY 17-20 december in Gent Uniek internationaal symposium over cultuur, samenleving en identiteit in steden Verstedelijking. Rond 2030 woont meer dan 60% van de...
08.12.2006
Het recht toegankelijker maken Beginselen en middelen Context en doel: De wet van 1998 met betrekking tot de juridische bijstand is een instrument voor een rechtvaardig recht. In de loop der jaren...
07.12.2006
Lezingenreeks van de Liga voor Mensenrechten De Liga voor Mensenrechten organiseert 3 lezingen over thema's die aansluiten bij haar werkterrein. 'Biometrie & Privacy' lezing door prof....
16.11.2006
In tegenstelling tot een aantal jaren geleden lijkt er onder kunstenaars een tendens aan de gang om zich opnieuw maatschappelijk te engageren. Tom Barman en zijn...
10.11.2006
de Liga voor Mensenrechten nodigt u uit voor de jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten die dit jaar gaat naar Prof. dr. Chris Van den Wyngaert lofrede door prof. Jan Wouters (KUL) ...
05.11.2006
Het OIP, de Liga voor Mensenrechten en de Ligue des droits de l’homme zijn verontrust over het bijzonder strikt ‘extra’-regime waaronder bepaalde ‘gevaarlijke’ gedetineerden worden...
27.10.2006
Opkomen voor minderheden Mensen uit minderheidsgroepen willen vaak maar wát graag deelnemen aan de samenleving maar stuiten daarbij dikwijls op vijandigheid en onbegrip....
24.10.2006
Minister Onkelinx zet de overbevolking in de Belgische gevangenissen op de politieke agenda. Op het kernkabinet zal het probleem besproken worden. Enkele voorstellen kwamen al aan bod in de...
21.10.2006
Kerkwerk Multicultureel Samenleven Beweging voor interculturele samenlevingsopbouw van de Vlaamse kerkgemeenschap nodigt U van harte uit op de zevende netwerkdag van het ...
20.10.2006
VJV congres "Discriminatie en het Recht" vrijdag 20 oktober 2006 te Gent meer info vind je in de folder...
17.10.2006
De premier stelde vandaag zijn beleidsverklaring voor aan het federaal parlement. Strafbeleid en gevangeniswezen zijn opvallend aanwezig in de plannen. De Liga voor Mensenrechten is blij met de...
12.10.2006
Debat Gewapend Bestuur Op donderdag 21 september 2006 organiseerde de Liga voor Mensenrechten een debat over lokaal veiligheidsbeleid. Vertegenwoordigers van verschillende politieke...