home | archief | 2012
2012
24.12.2012
Op 2 oktober 2012 werd België in het arrest L.B. t. België[1] andermaal veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de onwettige vrijheidsberoving en het niet...
21.12.2012
deze tijden lijken soms gekenmerkt door harde idealen: lik-op-stuk beleid, een roep naar strengere en langere straffen, repressie als pedagogische norm, gedaan met dat gepraat en gepamper, wie niet...
20.12.2012
De voorbije twee jaar heeft de Liga voor Mensenrechten intensief gewerkt rond het campagnethema internering. De reden hiervoor is dat we strijden voor hun recht op behandeling. Bij een derde van de...
13.12.2012
Op donderdag 13 december heeft de Liga vernomen dat de Ministerraad het wetsontwerp betreffende de uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties heeft goedgekeurd.
11.12.2012
Op 9 december 2012 reikte de Liga voor Mensenrechten haar allereerste “Studentenprijs” uit.  Samen met de redacties van het Tijdschrift voor Mensenrechten en Fatik, wil de Liga...
10.12.2012
Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Mensenrechten reikte de Liga voor Mensenrechten op zondag 9 december haar “Prijs voor Mensenrechten” uit. Naar jaarlijkse traditie wil de...
09.12.2012
De Liga voor Mensenrechten reikt jaarlijks haar Prijs voor Mensenrechten uit. Hierbij zet de Liga een persoon, organisatie of initiatief in de bloemetjes die zich het voorbije jaar...
08.12.2012
In haar arrest nummer 145/2012 van 6 december 2012 verwerpt het Grondwettelijk Hof de beroepen tot nietigverklaring van de wet van van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van...
07.12.2012
De Liga voor Mensenrechten heeft een brochure ontworpen over de rechten van arrestanten. Deze brochure is een praktisch naslagwerk voor burgers, activisten en organisaties uit het middenveld die vragen krijgen over de rechten van de arrestant
05.12.2012
Wij bedanken al onze vrijwilligers! Samen met jullie kan de Liga haar missie waarmaken: opkomen voor mensenrechten, vergeten groepen een stem geven, informeren, actief en juridisch reageren, het...
30.11.2012
op 10 december 1948 aanvaarde de VN de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Op 10 december is het Internationale Dag van de Mensenrechten. Naar aanleiding daarvan...
29.11.2012
Gisteren heeft de Liga voor Mensenrechten samen met een aantal Brusselse jeugdorganisaties en straathoekwerkers actie gevoerd tegen de GAS-boetes te Elsene.
28.11.2012
Vandaag heeft de Liga voor Mensenrechten samen met een heel aantal organisaties uit de jeugdsector en de sociale sector te Elsene actie gevoerd tegen de GAS-boetes. De actie kwam er op initiatief...
28.11.2012
De Liga voor Mensenrechten voert reeds langere tijd actie tegen de gemeentelijke administratieve sancties. We willen het protest nu ook ‘fysiek’ voeren door op straat ons ongenoegen te...
23.11.2012
De Liga voor Mensenrechten reikt jaarlijks haar Prijs voor Mensenrechten uit. Hierbij zet de Liga een persoon, organisatie of initiatief in de bloemetjes die zich het voorbije jaar verdienstelijk...