home | archief | 2016
2016
10.12.2016
10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Een uitzonderlijke dag om uitzonderlijke mensen te eren.
24.11.2016
Vijftien jaar na 9/11: wat er is er van onze kostbare vrijheden geworden? Jos Vander Velpen, voorzitter Liga voor Mensenrechten, opent het debat met een stand van zaken van onze mensenrechten na de...
20.09.2016
Meer en meer mensen verzetten zich tegen TTIP en CETA. Gemeentes verklaren zich TTIP-vrij, tientallen Belgische organisaties vormen een gezamelijk front en overal in Europa komen mensen op straat. De...
18.05.2016
Na de aanslagen in Parijs en daarna in Brussel waren reacties tegen terroristische daden en dreiging uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen...
22.12.2016
De Liga voor Mensenrechten en de Franstalige zusterorganisatie Ligue des Droits de l'Homme verzoeken in een gezamenlijk schrijven de Europese Commissaris voor Mensenrechten en de Speciale Rapporteur...
21.12.2016
De 'visumrel' beheerst al enige tijd het nieuws. Twee problemen worden voortdurend door elkaar gehaspeld. Enerzijds is er de vraag of de staatssecretaris de rechtsstaat respecteert, anderzijds is er...
13.12.2016
Prijs voor Mensenrechten 2016: Humane opvang van vluchtelingen “Deze prijs komt toe aan alle vrijwilligers die helpen. Deze groep vermindert niet, integendeel deze groep groeit nog...
02.12.2016
Een samenwerking tussen de Liga voor Mensenrechten en de Crime and Society Research Group van de Vrije Universiteit Brussel Donderdagavond 24 november 2016, klokslag half zeven. De Vrije Universiteit...
28.11.2016
De regering heeft een nieuwe en bijkomende voorwaarde ingevoerd voor bepaalde categorieën vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de voorwaarde van de...
16.11.2016
De Liga voor Mensenrechten doet haar best om er een warm najaar van te maken! 10 december huldigen we de spontane inzet van velen voor de humane opvang van vluchtelingen. De uitnodiging voor de...
12.10.2016
te het waarschijnlijk al op in de media: Facebook is de grote 'winnaar' van de Big Brother Awards 2016. Een afgevaardigde van Facebook nam afgelopen donderdag de awards een beetje onwennig in...
03.10.2016
rechtenverdediger of – sympathisant, Graag nodigen wij u uit voor de uitreiking van de Big Brother Awards 2016. Dit evenement vindt plaats op donderdag 6 oktober 2016 in de KVS te Brussel van...
14.09.2016
Big Brother? Zo 1984?! Helaas niet. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een fundamenteel mensenrecht, staat meer en meer onder druk getuige de steeds drastischere...
09.08.2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
24.06.2016
Feest mee en kom naar Café Touché!vzw touché is een jonge, dynamische organisatie die via begeleiding en therapie een uitweg probeert te bieden aan (ex-)gedetineerden, jongeren...