home | archief | Laten we in 2017 samen tegen de stroom in zwemmen
13 december 2016
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Laten we in 2017 samen tegen de stroom in zwemmen

Liga voor Mensenrechten VOLG ONS OPVolg ons op FacebookVolg ons op TwitterSTEUN ONS
Nieuwsbrief niet leesbaar? Klik dan hier
Laten we in 2017 samen tegen de stroom in zwemmen

Beste lezer,

Prijs voor Mensenrechten 2016: Humane opvang van vluchtelingen

“Deze prijs komt toe aan alle vrijwilligers die helpen. Deze groep vermindert niet, integendeel deze groep groeit nog steeds!”, Fernand Maréchal

Afgelopen zaterdag op de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens namen drie helden; Hamid Hisari, Patrick Legein en Fernand Maréchal, redelijk ontroerd, de Prijs voor Mensenrechten in ontvangst.

  •  Dhr. Fernand Maréchal, de pastoor van Zeebrugge laat, ondanks verzet, zijn kerkdeuren openstaan voor vluchtelingen en voorziet samen met een groep vrijwilligers in hun basisbehoeften.
  •  Dhr. Patrick Legein, richtte als reactie op de erbarmelijke humanitaire condities in het vluchtelingenkamp in Duinkerke samen met enkele anderen de vzw Humain op. Deze vzw levert o.m. humanitaire bijstand aan mensen in nood.
  •  Dhr. Hamid Hisari, zelf voormalig vluchteling, bouwde een groot netwerk uit waarmee hij talloze mensen van verschillende nationaliteiten, niet-begeleide minderjarigen en gezinnen met kinderen tracht te helpen op verschillende fronten.

Ons inziens verdienen zij deze schouderklop omdat ze durven zwemmen tegen de stroom in. Terwijl politici de grenzen en deuren wil sluiten, spreiden zij juist de armen weid open en onthalen vluchtelingen, mensen die have en goed achter zich lieten om te kunnen overleven, op een menselijke manier. Zij, en veel anderen met hen, helpen mensen op weg, met papieren, met een dak boven hun hoofd, eten, een luisterend oor,… zaken waar het officiële beleid al te vaak forfait geeft.

“Voor elke persoon die we kunnen helpen, zijn er tientallen waarbij we gewoon machteloos toekijken.”, Hamid Hisari

Deze helden en veel anderen bewijzen dat er hier wel degelijk tegen de stroom in geroeid wordt. Laten we blijven roeien tegen de stroom zodat de stroom omkeert en m.a.w. ‘mainstream’ wordt.

“Wat erger is, is dat de Europese leiders gewoon wegkijken, noem het gerust schuldig verzuim. Het is hun verantwoordelijkheid om Mensenrechten bovenaan de agenda te plaatsen.
Net daarom zullen we met z’n allen op de tafel blijven kloppen tot beleidsmakers hun menselijkheid tonen.”, Patrick Legein

Geniet nog even na van het hoogte- en tegelijk eindpunt van 2016 voor de Liga voor Mensenrechten:

http://prijs.mensenrechten.be

Het moment om onze goede voornemens te delen

Mensen als Hamid, Patrick en Fernand sterken ons geloof in mensenrechten en het feit dat eenieder van ons zich daarvoor kan inzetten. Na de uitreiking van de Prijs lijkt het ons dan ook tijd om onze eigen goede voornemens voor 2017 te schetsen.

Dit jaar houden we natuurlijk weer de ontwikkelingen rond mensenrechten(-schendingen) scherp in de gaten, en gaan over tot actie wanneer nodig. We gaan in het bijzonder in op de balans tussen vrijheid en veiligheid. We buigen ons over de impact van anti-terreurmaatregelen op mensenrechten en de vraag of controle en repressie het antwoord zijn op onze veiligheidsproblemen. Wij willen weten welke vrijheden u bereid bent op te geven voor meer veiligheid. En voor hoe lang?

Dit debat zal op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken gevoerd worden. Op het programma staan onder meer een debattenreeks over heel Vlaanderen, maar ook de jaarlijkse Big Brother Awards en Prijs voor Mensenrechten blijven op de kalender staan. Wij willen onder anderen de strijd aanbinden met overheidsbespieding, etnisch profileren en omstandigheden in de gevangenissen samen met medestanders.

Maar vooraleer we aan dit werk beginnen, willen we jullie een fantastisch eindejaar wensen en een vliegende start van 2017.

Ons beste wensen,

De Liga voor Mensenrechten


De Liga voor Mensenrechten organiseert events zoals de Prijs voor Mensenrechten om mensen bewust te maken omtrent het belang van mensenrechten en de schendingen ervan.

Verder zetten wij ook in op het:

  • informeren en sensibiliseren van de bevolking op het vlak van mensenrechten
  • aanklagen van schendingen en, indien noodzakelijk, starten van juridische acties

Informeren, sensibiliseren, aanklagen en het organiseren van events; het vraagt middelen. U kan ons daarbij helpen. Investeer mee in mensenrechten. Doe een gift op onze rekening BE 34 0011 2701 3290 met de mededeling "Gift attest 2016". U kan er ook voor kiezen om maandelijks een bijdrage over te maken.
Voor bijdragen van 40 euro of meer sturen we u volgend jaar een fiscaal attest zodat u een belastingsvemindering geniet van 45%.

Voor meer informatie klik hier.

Beste lezer,

De Liga voor Mensenrechten doet haar best om er een warm najaar van te maken! 10 december huldigen we de spontane inzet van velen voor de humane opvang van vluchtelingen. De uitnodiging voor de Prijs voor Mensenrechten 2016 ontvingen jullie normaal gezien al in jullie (digitale) mailbox. Inschrijven kan via https://prijs.mensenrechten.be/ .

Daarnaast staan er nog enkele andere activiteiten op de agenda:

Donderdag 24 november 2016 organiseren we aan en in samenwerking met de VUB een interessante gespreksavond over het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid. Hoeveel vrijheid willen we op - of afgeven voor veiligheid? Onder meer Kristof Clerix (Knack), Jessika Soors (deradicaliseringsambtenaar Vilvoorde), Jinnih Beels (Officier wijkwerking en diversiteit politie Mechelen) Professoren Paul De Hert, Sofie De Kimpe en Jean- Marc Piret (VUB) schuiven aan voor het gesprek. Jos Vander Velpen (voorzitter Liga voor Mensenrechten) verzorgt de inleiding. Meer info en updates over sprekers en locatie: https://www.facebook.com/events/1008781349250243/ [EdK1]  

Op woensdag 14 december 2016 gaat vzw De Huizen on tour. Tijdens deze avond wil de vzw, met omkadering van zanger Marijn Devalck, hun streven naar kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen die beter verankerd zijn in het maatschappelijk weefsel duiden en toelichten. Meer info: https://www.facebook.com/events/1850625741825538/?ref=108&action_history=null&source=108. Gratis mits reservatie, stuur email naar huizenontour@gmail.com .

Hopelijk ontmoeten we elkaar tijdens deze boeiende avonden!

Warme groet,

De Liga voor Mensenrechten


 [EdK1]Kunnen we deze zin en hyperlink onderdeel maken van de bovenstaande paragraaf zodat er duidelijk is dat er 3 evenementen staan in onze nieuwsbrief?

Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht