home | archief | Bestraffing bedelarij: Het Comité voor de Rechten van het Kind zet de puntjes op de i
19 juni 2013
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend
PERSBERICHT

Bestraffing bedelarij: Het Comité voor de Rechten van het Kind zet de puntjes op de i

Mevrouw Kirsten Sandberg, Voorzitster van de Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het Comité benadrukt dat ouders niet opgesloten moeten worden omdat ze bedelen met hun kinderen. Het onderstreept het principe van ‘het belang van het kind’ dat voorop moet staan in alle wetgeving of alle individuele beslissingen die kinderen aanbelangen. Ook haalt het aan dat elk kind het recht heeft bij de ouders te zijn en op te groeien in een gezins-en sociale omgeving die aangepast is aan zijn of haar ontwikkeling. Beslissingen die kinderen aangaan moeten altijd op individuele basis genomen worden rekening houdend met het belang van de betrokken kinderen.

Sinds een aantal weken buigt de Commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat zich over bedelarij met kinderen. Het bespreekt een wetsvoorstel dat bedelarij met kinderen strafbaar wil maken (wetsvoorstel nr. 5-1477/1 betreffende de exploitatie van bedelarij).

De ondertekenaars die allen als persoon of als organisatie actief zijn rond kinderrechten, zijn bijzonder verontrust over de verregaande en zware straffen die naar voor geschoven worden voor bedelen met kinderen (van 1 tot 5 jaar gevangenis en met boetes van 3.000 tot 300.000€). Temeer omdat bedelen zich meestal voordoet in een context van armoede en sociale uitsluiting, die deels het gevolg is van het onvermogen van ons land om een degelijke sociale bescherming aan deze kinderen en gezinnen te bieden.

De ondertekenaars herhalen dat ze tegen deze bestraffende benadering zijn, omdat dit op geen enkele manier het probleem zelf oplost. Nog los van de sociale gevolgen voor de kinderen en hun gezin die we eerder al aan de kaak stelden.

Het is opmerkelijk dat de Belgische staat bereid is aanzienlijke bedragen te betalen om deze moeders in (vaak onwaardige omstandigheden) op te sluiten in gevangenissen en voor de jonge kinderen opvang te voorzien. Maar dat ze tegelijk weigert elementaire sociale hulp te bieden. Nochtans zou dat een beter antwoord zijn op dit tragische fenomeen dat ons allen beroert.

Het verontrustte ons dat de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité ten aanzien van België zodanig geïnterpreteerd konden worden, dat het leek alsof het Comité een straflogica bepleitte.

Die zou immers gezinnen uit elkaar trekken met alle nefaste gevolgen voor het leven en de ontwikkeling van kinderen. Daarom vroegen de ondertekenaars verduidelijking bij het Comité over de interpretatie van hun aanbevelingen en over de conformiteit van het wetsvoorstel met het gedachtengoed en de uitspraken van het Comité.

De Voorzitster van het Comité voor de Rechten van het Kind, Mevrouw Kirsten Sandberg, gaf recent antwoord op onze vraag. Ze bevestigt dat het Comité niet oproept tot het bestraffen van bedelarij. Het Comité benadrukt dat het verbieden van bedelarij niet wil zeggen dat ouders naar de gevangenis moeten omdat ze bedelen met hun kinderen. Het Comité herinnert eraan dat elke wet of individuele (gerechtelijke) beslissing die kinderen aanbelangt in het belang van het kind moet zijn (artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, General Comment nr 14 van het Comité voor de Rechten van het Kind).

Het Comité verwijst ook naar de aanbevelingen naar aanleiding van de Algemene Discussiedag over kinderen van gedetineerde ouders (2011). Die bevestigden dat elk kind het recht heeft om bij zijn ouders te blijven en op te groeien in een gezins- en sociale context die bevorderlijk is voor zijn ontwikkeling. Beslissingen over het lot van kinderen moeten altijd op individuele basis genomen worden en rekening houden met het belang van de betrokken kinderen.

Het is hoogst uitzonderlijk dat het Comité tussenkomt voor zo’n rechtzetting. Voor zover wij weten, is dit zelfs nooit eerder gebeurd. Dit geeft de hoogdringendheid aan waarmee het Comité vindt te moeten reageren op de verkeerde interpretatie van haar Slotbeschouwingen waarop dit wetsvoorstel is gebaseerd.

De ondertekenaars vragen met aandrang aan het Parlement om het wetsvoorstel in het licht van deze cruciale toelichting te herzien. Want deze wetswijziging nu doorvoeren zou kinderen schade berokkenen en sowieso bekritiseerd worden door het Comité voor de Rechten van het Kind bij haar volgend periodiek rapport in 2017.

We herinneren eraan dat de bestaande wetgeving het mogelijk maakt om de exploitatie van bedelarij en mensenhandel te bestraffen. Deze wetswijziging is dus overbodig.

Ondertekenaars:

Association Françoise Dolto, Association pour le droit des étrangers (ADDE), ATD Quart Monde Belgique – Belgie, Centre interdisciplinaire des droits de l’enfant (CIDE), Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie, Conseil de la Jeunesse, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE), Défense des enfants – International (DEI-Belgique), Délégué général aux droits de l’enfant, GARDANTO Vereniging van Nederlandstalige Voogden van Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen, Jacques Fierens, Professeur à l’UCL, UN, ULg, Jeunesse et Droit, Kinderrechtencoalitie, Kinderrechtencommissaris, Kinderrechtswinkel, Ligue des familles, Ligue des droits de l’Homme, Liga voor Mensenrechten, Plan Belgique – Belgie, Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté (BAPN), Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté (RWLP), Service droit des jeunes de Bruxelles, Thierry Moreau, Professeur à l’UCL, UNICEF Belgique / UNICEF België, Vivre Ensemble

Contacten:

Benoit Van Keirsbilck – DEI-Belgique: 02/203.79.08

Gaëlle Buysschaert – UNICEF: 02/230.59.70

Frédérique Van Houcke – CODE: 02/223.75.00

Farah Laporte – Kinderrechtencoalitie Vlaanderen: 09/225.90.25

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht