home | archief | Camerawet is kaas met gaatjes
15 maart 2012
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Camerawet is kaas met gaatjes

De Camerawet van 2007 is reeds lange tijd voer voor discussie. De wet is volgens velen niet langer aangepast aan de nieuwe cameratoepassingen die in het straatbeeld verschijnen. Het gebruik van uniformcamera’s, brilcamera’s, mobiele camera’s of ANPR camera’s  wordt – vaak onterecht – aan de bepalingen van de Camerawet onderworpen.

De Privacycommissie tracht nu duidelijkheid te scheppen in dit vage cameralandschap. Eind februari publiceerde zij een aanbeveling waarin zij een aantal vastgestelde knelpunten in de camerawetgeving toelicht. Vooral het gebruik van mobiele ANPR camera’s voor automatische nummerplaatherkenning  beschouwt de commissie als “juridisch problematisch”.  De Camerawet is van toepassing op bewakingscamera’s, die het opsporen, vaststellen of voorkomen van misdrijven tot doel hebben. ANPR camera’s vallen, wat hun toepassingsgebied betreft, dus binnen de lijnen van de wet. Het schoentje wringt echter bij het mobiele gebruik ervan, gezien de wetswijziging van 2009 het gebruik van mobiele camera’s enkel bij grote volkstoelopen toelaat. Het systematisch inzetten van dergelijke mobiele camera’s  aan invalswegen kan dus bezwaarlijk als dusdanig worden beschouwd. Vaste ANPR camera’s kunnen volgens de Privacycommisie dan weer wel.

Om diezelfde reden raadt de commissie  ook het gebruik van mobile uniformcamera’s en brilcamera’s door politiemensen af. Sterker nog, die praktijk wordt door de commissie als een misdrijf omschreven op basis van artikel 13 van de camerawet.

Voorts vraagt de Privacycommissie aan steden en gemeenten de wettelijke beginselen inzake proportionaliteit en subsidiariteit indachtig te houden. Een wildgroei  aan camera’s op het volledige grondgebied van een stad of gemeente druist in tegen het basisprincipe van de Privacywet dat inbreuken steeds verhoudingsgewijs moeten geschieden. De commissie onderstreept daarbij het belang van voorafgaandelijke evaluaties omtrent de nood aan én het nut van bewakingscamera’s.

De aanbevelingen van de commissie moeten interpretatiemoeilijkheden verhelpen maar zijn  slechts een pleister op de wonde. De nieuwe toepassingen inzake cameragebruik vragen om een nieuwe, meer aangepaste wetgeving. Zo besluit ook de Privacycommissie. Kaas zonder gaatjes, graag!

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht