home | archief | CPT velt oordeel over gevangenis in Tilburg
27 juni 2012
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

CPT velt oordeel over gevangenis in Tilburg

Vandaag publiceerde het Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) haar rapport naar aanleiding van een bezoek aan de gevangenis van Tilburg van 17 tot 19 oktober 2011. De aanbevelingen van het CPT vallen samen met de conclusies die de Liga voor Mensenrechten maakte naar aanleiding van een bezoek aan Tilburg in mei 2011.

De grootste zorg van zowel het CPT als van de Liga voor Mensenrechten is de totale afwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap heeft sinds 2008 een Strategisch Plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden dat beoogt aan de een kwaliteitsvol dienstenaanbod voor te stellen op het vlak van sociale en psychologische hulpverlening, professionele opleiding, onderwijs, beroepskeuze, sport en vrije tijd. Doordat de Vlaamse Gemeenschap weigert haar diensten uit te breiden tot de gevangenis van Tilburg merkt het CPT op dat de grootste gevangenis van België al twee jaar geen georganiseerde activiteiten aanbiedt op vlak van opleiding, beroepsopleiding en cultuur.  De European Prison Rules (n°103) zijn nochtans duidelijk: gevangenissen moeten programma’s aanbieden. Het CPT verwacht dan ook dat er onmiddellijk stappen worden ondernomen om het onaangepaste aanbod bij te sturen.

Een andere zorg van zowel het CPT als van de Liga is het bestaan van de slaapzalen met 8 gedetineerden. Hoewel er geen klachten zijn over de manier waarop de cipiers omgaan met de gedetineerden, bestaat er wel veel geweld tussen de gedetineerden onderling. Andere hygiënische gewoonten, gebrek aan privacy en gebrek aan ventilatie zorgen ervoor dat de spanning vaak te snijden is. De wachtlijsten om overgebracht te worden naar een mono- en duocel zijn lang. Het CPT waarschuwt bovendien dat de ‘zwakkere’ gedetineerden voorrang moeten krijgen op de gedetineerden die onder het gewone regime vallen.

Zoals ook de Liga kon vaststellen hamert het CPT op het feit dat de communicatie tussen de Franstalige gedetineerde en de Nederlandstalige staf moeilijk verloopt en dit terwijl 20% van de gedetineerden Franstalig zijn. Het CPT stelt voor minder Franstaligen naar Tilburg over te brengen en alvast de beslissingen van de tuchtraad in de voor de gedetineerde begrijpbare taal op te stellen.

Verder wenst het CPT ook meer medisch personeel, flexibelere bezoekuren, verdere aanpassingen om de kwaliteit van het eten te bevorderen en vooral een afbouw van het aantal gedetineerden in Tilburg. Zoals de Liga al stelde in haar rapport zijn veel van de overige klachten afhankelijk van de gevangenis van herkomst van de gedetineerde.

Volgens de overeenkomst gesloten tussen België en Nederland wordt de gevangenis van Tilburg ter beschikking gesteld tot 31 december 2012. Er is plaats voor 650 gedetineerden. Terwijl België een oplossing zoekt voor de overbevolking van haar gevangenissen, kampen ze in Nederland met een overaanbod aan cellen. Tijd voor structurele oplossingen.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht