home | archief | De nieuwkomersverklaring is stigmatiserende wetgeving en onverenigbaar met mensenrechten
28 november 2016
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

De nieuwkomersverklaring is stigmatiserende wetgeving en onverenigbaar met mensenrechten

De regering heeft een nieuwe en bijkomende voorwaarde ingevoerd voor bepaalde categorieën vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de voorwaarde van de ‘integratiebereidheid’. Het daartoe ingediende wetsontwerp is op 24 november 2016 goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 
Enerzijds worden deze nieuwkomers gevraagd om een verklaring te ondertekenen waarbij zij aangeven onze rechten, plichten, waarden en vrijheden te begrijpen en ernaar te zullen handelen. Anderzijds zullen hun inspanningen om te integreren in onze samenleving worden gecontroleerd. De nieuwkomersverklaring is dus onderdeel van een ruimere koppeling van het recht om te verblijven in België aan de verplichting tot integratie. In het bijzonder gaat het om de verplichting om bepaalde rechten, plichten, waarden en vrijheden te erkennen en na te leven.

Aanvankelijk wilde de regering de ondertekening van de nieuwkomersverklaring als verblijfsvoorwaarde invoeren voor elke nieuwkomer. Dit is echter in strijd met het internationaal recht, waarin bepaald wordt dat bepaalde categorieën (zoals vluchtelingen en asielzoekers) bescherming moeten krijgen. Na negatief advies van de Raad van State zwakte de regering de tekst af. De voorwaarde werd wel ingevoerd voor onder meer mensen die zich met hun familie in België willen herenigen, en arbeidsmigranten.

De Liga voor Mensenrechten kant zich principieel tegen deze nieuwkomersverklaring. Het is niet aan de regering om de fundamentele waarden en normen van alle Belgen vast te leggen.  De grondwet heeft deze fundamentele waarden reeds vastgelegd. In de grondwet staan ook waarden zoals het discriminatieverbod, de godsdienstvrijheid en het vrije taalgebruik.
 
De nieuwkomersverklaring is ontstaan uit een populistische reactie op de vluchtelingencrisis. De teneur van een dergelijk document is duidelijk: het Belgische volk en zijn levensstijl (wij) moeten beschermd worden tegen de vreemdelingen en hun gewoontes (zij). Dit idee van botsende rechten, plichten, waarden en vrijheden is paternalistisch, stigmatiserend, en bevat een nauwelijks verholen racistische ondertoon.

Lees hier het uitgebreide standpunt van de Liga voor Mensenrechten over de nieuwkomersverklaring.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht