home | archief | FATIK: inspiratie voor Justitie
31 oktober 2011
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

FATIK: inspiratie voor Justitie

FATIK, hét Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, belicht in 2011 twee hete hangijzers die in de huidige regeringsonderhandelingen op tafel liggen. Naar aanleiding van de golf van syndicale acties in het Belgische gevangeniswezen focust FATIK op de problematiek van ‘de minimumdienstverlening bij stakingen in gevangenissen’. Is de Belgische wetgever - in navolging van de bevindingen van het CPT - verplicht een minimale dienstverlening in te voeren? Het recht op staken van werknemers en het recht van gevangenen op fysieke integriteit worden tegen elkaar afgewogen en de betekenis van een ‘minimale dienstverlening’ wordt uitgediept. Als sluitstuk laat FATIK een aantal buitenlandse experten aan het woord en vraagt naar de ervaringen in hun land. Een themanummer dat de huidige regeringsonderhandelaars informatie aanreikt om ‘slimme’ beslissingen te nemen.

Het tweede themanummer zet beleidsmakers aan om in de toekomst een meer evidence-based gevangenisbeleid te voeren. Dit houdt in dat beleidsbeslissingen gebaseerd worden op de resultaten van wetenschappelijk criminologisch onderzoek. FATIK verzamelde ervaringen van drie experten (uit binnen- en buitenland) en geeft een overzicht van de voor- en nadelen van een evidence-based aanpak in het gevangenisbeleid.

In een eerlijk en open gesprek geeft Minister van Justitie Stefaan De Clerck toe dat meer wetenschappelijk onderzoek absoluut noodzakelijk is om de grote uitdagingen die de Belgische strafbedeling wachten, mee vorm te geven, te monitoren en te evalueren.

FATIK concludeert dat vandaag de dag van een evidence-based Belgisch gevangenisbeleid geen sprake is. Het tijdschrift tracht de discussie over meer wetenschappelijke input bij de strafuitvoering aan te wakkeren. 

Geïnteresseerd in FATIK?
Bekijk onze vorige jaargangen online en/of abonneer je. 

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht