home | archief | Geschokt!
23 maart 2016
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Geschokt!

De Liga is geschokt.

De aanslagen van 22 maart in Brussel zijn afschuwelijk, dramatisch. De Liga betuigt haar medeleven aan de talloze onschuldige slachtoffers en hun families. Uit respect voor de slachtoffers zal de Liga onze hard bevochten grondrechten blijven verdedigen, ook al weet zij dat het in het verhitte debat van vandaag, delicaat en soms gevaarlijk is, om al te nadrukkelijk op te komen voor fundamentele vrijheden.  Men wordt immers al te snel weggezet als iemand die mekkert van aan de zijkant.

Dat de overheid moet optreden tegen blind terroristisch geweld, staat buiten kijf. Zij heeft de plicht het leven van onschuldige burgers te beschermen. Niet glibberige begrippen als ‘nationale veiligheid’, maar het recht op leven (artikel 2 EVRM) is de legitieme basis voor het optreden tegen terrorisme. 

Na elke aanslag bestaat de drang om te morrelen aan de burgerrechten om het veiligheidsgevoel te bevredigen. Dit is niet ongevaarlijk want op momenten van crisis en hoogspanning is het (on)veiligheidsgevoel van een mens per definitie potentieel oneindig.  Hoe groter de angst, hoe gemakkelijker er wordt toegegeven aan een verdere inperking van onze vrijheid, want wat is er meer waard dan onze eigen veiligheid? En wie zal zeggen of de genomen maatregelen afdoende zijn? 

Na de aanslagen in Parijs en de antiterreuractie in Verviers heeft de regering in allerijl een dertigtal maatregelen genomen. Uiteraard zijn een aantal hiervan noodzakelijk en proportioneel. Maar moeten wij de gegevens van alle vliegtuigpassagiers gaan bewaren, waardoor iets wat begint als een terreurmaatregel eindigt als een maatregel die de vrijheid van onschuldige burgers gaat beknotten?

Waar het op aan komt is de democratische weerbaarheid te vergroten. Dat moet door meer nadruk te leggen op preventie en betere  informatie-uitwisseling van politie- en veiligheidsdiensten. Maar het moet ook door erover te waken dat een geloof of een bevolkingsgroep niet wordt gestigmatiseerd.

De reactie van de Noorse premier na de aanslag van Brejvik in 2001 verdient applaus. Die zei dat hij trots was op de kwetsbaarheid van de Noorse samenleving en dat je terroristen juist in de kaart speelt als je hun aanslagen beantwoordt met minder democratie en meer repressie.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht