home | archief | Stem voor de Standaard Solidariteitsprijs!
30 juli 2014
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Stem voor de Standaard Solidariteitsprijs!

Dit jaar diende de Liga voor Mensenrechten een advertentie in voor de Standaard Solidariteitsprijs. Met dit weerbericht voor gedetineerden willen we aandacht vragen voor de onmenselijke situaties in onze gevangenissen. Stemmen voor onze actie kan van 19 augustus tot 4 september via de site van De Standaard

Weerbericht

Soms wordt er van de gevangenis gezegd dat het een hotel is. Gratis slapen en eten, een tv op cel en in sommige gevangenissen nog een zwembad en fitnessruimte. Het kan niet op zou je denken. Tot we verder kijken: dan zie je een schrijnende problematiek die al jaren aansleept.  Veelal zitten gedetineerden 23 uur op 24 vast in een kleine cel die ze bovendien vaak moeten delen met drie andere gedetineerden. In sommige gevangenissen is er zelfs geen toilet op de cel, enkel een emmer. Dag hotel, welkom realiteit.

Dat België en zijn gevangeniswezen niet de beste vrienden zijn is een understatement. Wat dat betreft, stapelt ons land de veroordelingen op. De problemen in de Belgische gevangenissen zijn groot: overbevolking, gebrek aan personeel, stakingen en de afwezigheid van minimumdienstverlening, gebrek aan hygiëne, verouderde infrastructuur, gebrek aan focus op re-integratie, de problematiek van geïnterneerden, hoog aantal zieken, lange wachtlijsten voor dokters en psychologen, drugsverslaving,…

Al deze kwesties en het gebrek aan begeleiding creëren gefrustreerde gedetineerden. Aangezien 99% van deze gedetineerden ooit terug in de samenleving terechtkomt, moeten we dringend beginnen investeren in deze mensen om ze zo ten minste een kans geven op een betere toekomst. Een toekomst in onze samenleving.

Het is dus niet meer dan logisch dat wij pleiten voor een humane detentie waarin gedetineerden voorbereid worden op hun re-integratie. Begeleiding is hierbij onontbeerlijk, zowel tijdens, maar zeker ook na de detentieperiode. Het huidige systeem van bestraffen komt niet tegemoet aan de noden van de diverse groep gedetineerden en van de maatschappij. Integendeel, 45% van de gevangenen komt terug in de gevangenis.

Dat het anders kan, bewijst Scandinavië met haar kleinschalige detentievormen. Daar zijn de recidivecijfers gedaald tot onder de 20%. Een andere aanpak werkt dus wel degelijk. De filosofie van het gevangenisbeleid is gebaseerd op de gedachten van Baer Haert, een indiaans spiritueel leider: “Als je een mens behandelt als een beest, wordt hij een beest. Als je een mens als een crimineel behandelt, wordt hij een crimineel. Als je een mens als een mens behandelt, wordt hij een mens.” Gaan naar een andere aanpak, een van kleinschaligheid, is niet alleen beter voor de gedetineerde, maar ook voor de samenleving.

In België staat al een gelijkaardig project in de steigers: Huizen. De Huizen is een verhaal van, door, voor, met en over mensen. De Belgische detentie moet hervormd worden op basis van drie principes: kleinschaligheid, differentiatie en nabijheid. Grote gevangenissen worden geleidelijk vervangen door kleine detentiehuizen, te beginnen bij enkele proefprojecten.

Elke gedetineerde krijgt een eigen individueel planbegeleider. Van bij de opsluiting wordt een oplossingsplan (detentie- en reclasseringsplan) opgemaakt, dat door die planbegeleider wordt opgevolgd. Dit plan tekent onder meer een parcours uit, doorheen verschillende types van detentiehuizen en meteen wordt ook de reclassering voorbereid. Een ander groot verschil met de klassieke gevangenissen is dat de detentiehuizen aansluiten op de buurt. Zij spelen vanuit de herstelgedachte een economische, sociale of culturele rol in hun omgeving. Daardoor is ook de drempel voor hulp- en dienstverlening lager.

Kleinschaligheid betekent dat er minder aandacht naar beheersbaarheid moet gaan en dat er ruimte wordt gemaakt voor een persoonlijke aanpak. Er ontstaat een omgeving die in tegenstelling tot de typische gevangeniscultuur de wederzijdse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van gedetineerden én de samenleving stimuleert.

Kiezen voor zinvolle detentie, is kiezen voor een betere samenleving.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht