home | archief | Hevel gezondheidszorg gedetineerden over naar volksgezondheid
29 oktober 2014
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Hevel gezondheidszorg gedetineerden over naar volksgezondheid

Auteur Stefanie Gryson

Als besparingsmaatregel wil de regering de ziekte-uitkering van gevangenen schrappen. Dit betekent een verdere uitholling van de Basiswet waarbij gesteld wordt dat de gedetineerde recht heeft op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is aan de gezondheidszorg in de vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten pleit er dan ook voor om de gezondheidszorg van gedetineerden over te hevelen naar volksgezondheid.

 De Basiswet van 2005 creëerde een rechtspositie voor gedetineerden, zodat hun rechten en plichten duidelijk zijn geregeld en gewaarborgd. Deze stelt dat gedetineerden recht hebben op dezelfde gezondheidszorg als in de vrije samenleving. Dit is nu echter niet het geval sinds de gezondheidszorg bij gedetineerden valt onder justitie en niet volksgezondheid. Door het schrappen van de ziekte-uitkering bij gedetineerden, zonder een werkbaar alternatief aan te bieden, wordt de Basiswet nog verder uitgehold. De gezondheidszorg binnen de muren is echter ontoereikend, terwijl de noden binnen de gevangenis veel hoger liggen. Het aantal gevallen van tuberculose ligt er zestien keer hoger, terwijl ook aids en psychoses er tot vijf keer meer voorkomen.

Het schrappen van de ziekte-uitkering voor gedetineerden die niet meer kunnen werken, zorgt er verder voor dat zij zonder inkomen vallen en zo ook de burgerlijke partij niet meer kunnen terugbetalen.

Om deze gezondheidszorg gelijkwaardig te maken pleit de Liga voor Mensenrechten ervoor dat de gezondheidszorg van gedetineerden overgeheveld wordt naar volksgezondheid.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht