home | archief | Investeer in mensenrechten
01 december 2015
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Investeer in mensenrechten

De staking van de cipiers gaat zijn vierde week in. 29 dagen waarbij de cipiers opkomen voor betere werkomstandigheden. In die periode gebeurde er veel. In de gevangenis (mogen we spreken over gevangenis?) van Merksplas was er een opstand. Het Ministerie van Justitie kreeg boze cipiers op bezoek. Diverse overleggen tussen de “bevoegde” minister en vakbondsafgevaardigden vonden plaats. En veel meer.

En de gevangenen? Af en toe krijgen we een getuigenis van een familielid. Eerstelijns info is er niet. Veel gedetineerden hebben schadeclaims ingediend tegen de Belgische Overheid. De rechters hebben al meer dan 390 dwangsommen toegekend. Enig probleem: de gerechtsdeurwaarder die de inbreuken moet vastleggen krijgt geen toegang tot de gevangenis. Ondertussen blijven die gevangenen al 29 dagen, 696 uren geconfronteerd met mensonwaardige omstandigheden. Overbevolking, beperkte toegang tot sanitaire faciliteiten, geen wandelingen meer, bezoek wordt opgeschort, ...

De Liga voor Mensenrechten pleit al jaren voor een ander, kleinschaliger detentie. Reden waarom we een kleinschalig detentiehuis zoals De Huizen steunen. Dergelijke initiatieven bieden perspectieven aan de gevangenen en plaatsen hen ook voor hun verantwoordelijkheden. Bovendien verhoogt het de kansen op re-integratie van de gedetineerden.

Daar blijft het niet bij. De afgelopen weken nam de Liga ook haar verantwoordelijkheid. We informeerden en sensibiliseerden. We waren aanwezig op de betoging vorige vrijdag voor het Justitiepaleis in Brussel. We blijven ijveren voor betere, menswaardige leefomstandigheden van gedetineerden waarbij hun rechten gerespecteerd worden.

U kan helpen. Doe een bijdrage op onze  rekening BE 34 0011 2701 3290 met de mededeling "detentie 2016". Investeer mee in mensenrechten.

We danken u voor uw steun.

Voor alle giften van €40 of meer - die we ten laatste op 31/12/2016 op onze rekening ontvangen  sturen we u begin 2017 een fiscaal attest. U geniet zo van een belastingsvermindering van 45%.

U kan er ook voor kiezen om de Liga structureel te steunen via maandelijkse of trimestriële bijdrage.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht