home | archief | Mobiele ANPR: wettig! Maar wenselijk?
22 juli 2013
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend
Persbericht

Mobiele ANPR: wettig! Maar wenselijk?

De Senaat stemt vandaag over het wetsvoorstel dat de politie moet toelaten ANPR camera’s te plaatsen op politievoertuigen. Het toepassingsgebied van het gebruik van mobiele ANPR camera’s wordt door de nieuwe wet uitgebreid. Hiermee wordt een bestaande lacune in de camerawetgeving weggewerkt. Maar is deze wettelijke evolutie ook een wenselijke? Wettelijke ANPR-toepassingen maken de controle niet minder buitensporig. Op grond van de Privacywet is het ongelimiteerd verwerken van nummerplaatgegevens nog steeds niet toegelaten. Wat zal het volgende zijn?

In 2009 werd de Camerawet gewijzigd om het gebruik van mobiele camera’s te reglementeren. De wet voorzag het gebruik van mobiele toestellen echter enkel in het kader van “grote volkstoelopen” die steeds in tijd beperkt zijn. Binnenkort kunnen ze dus ook op politievoertuigen worden geplaatst.

Is of dit echt nodig in een democratische samenleving? Dat is de basisvraag die zich ten aanzien van ANPR-camera’s stelt. Het is niet omdat nummerplaatherkenning nuttig zou kunnen zijn of omdat het technisch mogelijk is, dat het daarom ook verantwoord is naar democratische normen. Dit kleine landje - en stilaan ook dit ‘grote’ Europa - wordt stilaan een zone waarbij elke automobilist permanent gescreend wordt. Permanente en systematische registratie van alle nummerplaten in de hoop ooit een “hit” te bekomen is een kwalijke ontwikkeling die de zweem wegdraagt van een controlestaat.

Elke in België bestaande privacyreglementering voorziet slechts in het controleren van burgers wanneer hiertoe een concrete aanleiding is, zijnde een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Preventieve controle kan bijgevolg geen gerechtvaardigde reden zijn. Dergelijke proactieve controle maakt van elke burger een mogelijke verdachte, wat het fundamentele vermoeden van onschuld op losse schroeven plaatst.

Om het vage en steeds groter wordende toepassingsgebied van slimme en mobiele camera’s aan banden te leggen dient de wet ook duidelijk te bepalen voor welke doeleinden er slim gesurveilleerd kan worden. De mogelijkheden zijn talloos: bewijs in echtscheidingszaken, controle op woon- en werkverkeer, het innen van boetes, verkeershandhaving, ten behoeve van de fiscus, enz. Wie of wat beschermt de burger tegen uitwassen?

En wat zegt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?  Observatie enkel op grond van concrete verdenkingen en mits rechterlijke toestemming? Het recht om zich vrij te bewegen? Dat is dan buiten de (mobiele) ANPR-camera’s gerekend.

De ANPR-camera's wonnen nog maar pas de Big Brother Awards.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht