home | archief | Nationale Dagen van de Gevangenis
27 november 2014
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Nationale Dagen van de Gevangenis

België is deze week opnieuw veroordeeld door het Europees Hof van de Rechten van de mens voor de situatie in de overbevolkte gevangenissen. Het Hof eist nu algemene maatregelen om de problematiek aan te pakken. Het is niet de eerste maal dat België hiervoor op de vingers wordt getikt.

Dit keer betrof het de zaak Vasilescu vs. België, waarbij Vasilescu in het gelijk werd gesteld voor de erbarmelijke omstandigheden waarin hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis te maken had. Meermaals sliep hij op een matras op de grond, als niet-roker in een cel met andere gedetineerden die rookten en openlijk drugs gebruikten. Ook kreeg hij niet de juiste medische zorg terwijl hij in de gevangenis verbleef. Het Hof oordeelde dat er naast de al jarenlang aanslepende overbevolking ook een gebrek was aan sanitaire voorzieningen.

Er is dus nood aan een vergaande hervorming van de penitentiaire politiek en gevangenissen. Dit is ook waar de “Nationale Dagen van de Gevangenis” voor pleiten. Deze worden dit jaar voor het eerst in België georganiseerd door de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, naar voorbeeld van de Nationale Dag van de Gevangenis in Frankrijk. Het thema van deze eerste editie is het “dagelijkse leven in de gevangenis” en heeft als doel om de publieke opinie zo objectief mogelijk te informeren over de penitentiaire werkelijkheid. 

De meeste burgers van dit land hebben nooit in de gevangenis gezeten en dit zal gelukkig nooit gebeuren. Ze hebben dus geen zicht op het gevangenisleven. Het tekort aan kennis brengt allerlei beelden met zich mee : de gevangenissen zijn te luxueus, daaruit kan men gemakkelijk ontsnappen, het dealen van penitentiaire agenten, enz.

De realiteit van het gevangeniswezen, van de meeste Belgische gevangenissen, is echter zeer schrijnend : overbevolking, de verouderde bouw, het ontbreken van hygiëne, het personeelstekort, de gebrekkige opleiding van de personeelsleden opdat gedetineerden meer dan alleen een nummer zouden zijn.

Ieder jaar eind november wil de CTRG een week wijden aan het sensibiliseren van de publieke opinie over het gevangeniswezen, omwille van het feit dat de gevangenissen niet een aparte wereld zijn. Integendeel: deze wereld moet deel uitmaken van onze maatschappij op hetzelfde niveau als de scholen en ziekenhuizen en vervolmaakt kunnen worden waar nodig. Een diepe hervorming van de penitentiaire politiek, in de zin van een meer menswaardig leven voor de gedetineerden en een vermindering van de recidive moet noodzakelijkerwijze door de publieke opinie gevalideerd worden.

De Nationale Dagen kwamen niet tot stand uit edelmoedigheid van de promotoren maar door realisme. De aangesloten verenigingen (Toezichtcommissies, Liga voor mensenrechten, het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen, Vrijzinnige verenigingen, katholieke aalmoezeniersdienst,...) kennen de realiteit binnen de gevangenissen en zullentrachten deze te delen door meerdere activiteiten te organiseren rond een thema.

Een overzicht van alle activiteiten vindt u op de site: www.gevangenisdagen.be

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht