home | archief | Raad van State verwerpt beroep tegen gemeentelijke politiereglementen
24 maart 2014
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Raad van State verwerpt beroep tegen gemeentelijke politiereglementen

De Raad van State sprak zich op 18 maart uit over het verzoek tot vernietiging tegen het Gentse bedelverbod en tegen het Brugse verbod op openbare alcoholconsumptie in uitgaansbuurten. Beide verzoeken werden verworpen. Volgens de rechtbank heeft de Liga voor Mensenrechten geen voldoende belang om de vernietiging van de reglementen te vragen.

In beide gevallen oordeelt de Raad van State dat de vzw die niet haar persoonlijk belang aanvoert voor de Raad van State en die verwijst naar de miskenning van haar zeer brede maatschappelijk doel, onvoldoende precies is om op rechtstreekse wijze geraakt te zijn door het bestreden besluit”.

Op domeinen waar de Liga wel specifiekere thema’s aanhaalt zoals onder meer privacy, gevangeniswezen, asiel, kinderrechten, verduidelijkt de Liga volgens de Raad van State niet op welke wijze de bestreden reglementen geïndividualiseerd en rechtstreeks “inpassen” in thema’s die de Liga behartigt.

In het Gentse dossier gaat de rechtbank in tegen het advies van haar auditeur, wat vrij uitzonderlijk is. In juni 2011 voerde de stad Gent een politiereglement in waarmee o.a. bedelen door aanbellen, bedelen met dieren of bedelen op de Gentse Feesten verboden werd en bestraft kon worden met een GAS-boete.

In Brugge kwam er in maart 2012 een verbod op het drinken van alcoholhoudende dranken op de openbare weg in uitgangsbuurten.

Liga voorzitter Jos Van der Velpen uit in De Standaard zijn bezorgdheid over deze uitspraak:

Ik ben ervan overtuigd dat de Raad van State op die manier probeert om het aantal juridische acties in te dijken. Ik maak me daar echt zorgen over. Het is niet bepaald democratisch want overheden moeten toch aan juridische controle onderworpen kunnen worden? Wij hebben voor dit soort procedures altijd de weg vrij gehad. Wij zijn er net om minderheden te verdedigen en op te komen voor mensen zonder stem. Het is niet mogelijk dat elke bedelaar individueel naar de Raad van State stapt.’

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht