home | archief | Sociaal-culturele bewegingen erkend
07 juni 2012
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Sociaal-culturele bewegingen erkend

bron FOV

Binnenkort krijgen de sociaal-culturele bewegingen een erkenning van de Vlaamse overheid. Die erkenning was een jarenlang strijdpunt voor de 31 bewegingen als Vluchtelingenwerk, Welzijnszorg, EVA… De organisaties, waaronder ook de Liga voor Mensenrechten, krijgen zo meer zekerheid over hun subsidies.

Met een erkenning op zak kunnen bewegingen niet langer van de ene dag op de andere hun subsidies kwijtraken. Ze krijgen vaste voet aan de grond en kunnen een langetermijnstrategie uitstippelen. “Zekerheid over minstens een deel van je financiering is broodnodig als je aan maatschappelijke verandering wil werken. Die zekerheid hebben de bewegingen nu eindelijk.” aldus Dirk Verbist, directeur van de FOV, federatie sociaal-cultureel werk.

De 31 erkende sociaal-culturele bewegingen sensibiliseren en voeren actie rond maatschappelijke thema’s als vrede, bio-ethiek, armoede… Ze schoppen de samenleving een geweten en zijn een graadmeter voor een gezonde democratie.

Vorige week donderdag keurde de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement het voorstel van decreet goed dat de erkenning mogelijk maakt. Minister van Cultuur Joke Schauvliege steunde de erkenning. De minister kreeg daarvoor vandaag een bezoekje van de Dank-u-Man, die haar dankte voor het geloof in de bewegingen. De Dank-u-Man is een initiatief van Bond Zonder Naam, ook één van de 31 sociaal-culturele bewegingen.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht