home | archief | Wordt onze rechtstaat ontmanteld in de strijd tegen terrorisme?
18
MEI
2016
Wordt onze rechtstaat ontmanteld in de strijd tegen terrorisme?
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Na de aanslagen in Parijs en daarna in Brussel waren reacties tegen terroristische daden en dreiging uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen inbreuken op het recht op leven en de fysieke integriteit. Dit mag echter niet gebeuren ten nadele van de fundamentele rechten en vrijheden, die essentieel zijn voor de democratie. Mensenrechten behoren tot de basis van onze neutrale rechtsstaat en vrije samenleving.

De Liga voor Mensenrechten klaagt structurele inbreuken op onze mensenrechten aan en creëert een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in Vlaanderen en België. In gevangenissen, door de overheid, op het internet, op papier of in het dagelijks leven. Zij streven naar een samenleving waarbij de overheid onze vrijheid optimaal garandeert. Hoeveel vrijheid willen we opgeven voor veiligheid?

En welke maatregelen garanderen de bescherming van beide? Vinden veel Belgen op dit ogenblik wel veiligheid belangrijker dan de rechtsstaat? Is angst een goede raadgever?

Stof genoeg om over na te denken en voor een boeiende lezing van de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Wordt onze rechtsstaat ontmanteld in de strijd tegen het terrorisme?

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht