home | Wat doen we | Detentie
Rechten van gedetineerden
Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Detentie

België kampt al jaren met een aanhoudende overbevolking van de gevangenissen. De overbevolking leidt tot mensonwaardige toestanden, die meer dan eens aan de kaak werden gesteld door internationale toezichtorganen zoals het CPT (Raad van Europa) en het CAT (VN). Er werd beslist om gevangenissen bij te bouwen en in afwachting daarvan gevangeniscellen te huren in Tilburg. Dit is geen duurzame oplossing, gezien al meermaals werd bewezen dat het bijbouwen van gevangenissen een aanzuigend effect heeft en de cellen binnen de kortste keren weer volzet zijn.

De Liga denkt verder en zoekt naar alternatieven. De vraag moet worden gesteld: what works in de gevangenis?

Wij doen dit met verschillende projecten rond internering, gedifferentieerde strafuitvoering, Tilburg en ons Netwerk Samenleving&Detentie.

Netwerk Samenleving&Detentie

Het Netwerk Samenleving & Detentie is een ontmoetingsplaats voor organisaties en personen die zich betrokken voelen bij de problematiek van de Belgische gevangenissen.

Het ijvert voor een hervorming van het gevangeniswezen, een duidelijke regeling van de rechtspositie van de gedetineerde, een humanisering van de gevangenisstraf en een zinvolle invulling van de detentie gericht op reïntegratie en herstel.

Detentie en radicalisering

Door de recente aanslagen in Frankrijk en België is radicalisering een hot item geworden in beleidskringen en komen allerlei anti-terreurmaatregelen in een stroomversnelling. Enkele verdachten van de aanslagen in Brussel hadden ook een crimineel verleden. Stemmen gingen op dat zij geradicaliseerd zijn in onze gevangenissen. Dat gevangenissen een potentiële voedingsbodem zijn voor radicalisering en rekrutering is zeker geen nieuw gegeven. De vraag blijft : hoe kan men dit voorkomen. Zijn er alternatieven?

 

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht