home | Wat doen we | Discriminatie
gelijke en eerlijke kansen
Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Discriminatie

Artikel 2, §1 van de antidiscriminatiewet verbiedt elke vorm van directe discriminatie. Hiermee wordt bedoeld: een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd en rechtstreeks is gebaseerd op het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand of een fysieke eigenschap.

Helaas moet de Liga voor Mensenrechten nog dagelijks vaststellen dat discriminatie inherent aanwezig is in alle domeinen van het openbaar leven. Het recht op onderwijs wordt voorbehouden aan mensen met een wettige verblijfplaats in België, het recht op wonen blijft ten aanzien van bepaalde bevolkingsgroepen vaak dode letter, onbehaaglijke religieuze symbolen worden uit het openbare leven gebannen…

Telkens opnieuw worden wetten gestemd die blijk geven van een uitsluitingsbeleid, dat doorgaans de meest zwakke groepen uit onze maatschappij treft. Zij willen vaak maar al te graag deelnemen aan de samenleving maar stuiten daarbij dikwijls op vijandigheid en onbegrip. Zij krijgen ook minder kansen en mogelijkheden.

Daarom kant de Liga voor Mensenrechten zich tegen elke vorm van discriminatie. Alle mensen moeten gelijke en eerlijke kansen krijgen.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht