Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Wat is GAS?

De wet van 13 mei 1999 tot invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties biedt aan de gemeenten de mogelijkheid om zelf sanctionerend op te treden ter bestrijding van ‘openbare overlast’. Door de invoering van GAS werd een snellere en flexibelere sanctionering beoogd. Een aantal gedragingen werden uit het strafrecht gehaald, zodat ze in de lokale politiereglementen ingeschreven kunnen worden. Deze evolutie is bijzonder ingrijpend en verontrustend om volgende redenen:

 • Het principe van de scheiding der machten wordt opgeheven en daarmee ook de bescherming tegen eventueel misbruik of machtsoverschrijding. De bevoegdheid van gemeenten om te sanctioneren is zeer groot. Ze kunnen immers beslissen welke gedragingen strafbaar zullen zijn en welke sancties hierop volgen. De bevoegdheden waarover de gemeenten vandaag beschikken, zijn dus zowel ‘wetgevend’ als ‘rechterlijk’.
 • Het gezonde evenwicht tussen preventie en repressie wordt verstoord. Niet voor alles wat maatschappelijk als minder wenselijk wordt aangevoeld, is een sanctie het beste antwoord. En hoe zullen de burgers weten welke gedragingen administratiefrechtelijk zullen worden gesanctioneerd?
 • Het recht op vrije meningsuiting en vergadering kan op onevenredige wijze worden ingeperkt ten behoeve van veiligheid.
 • Iedere gemeente bepaalt zelf wat onder ‘overlast’ wordt verstaan. Dit zorgt voor rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. In de ene gemeente worden zaken getolereerd die in de andere bestraft worden. Zijn alle Belgen dan nog wel gelijk voor de wet?
 • De vervolging en bestraffing van misdrijven zijn in een rechtstaat de taken van de rechterlijke macht. Rechters behandelen bovendien hun zaken onafhankelijk en onpartijdig.
 • De administratieve boetes komen rechtstreeks de gemeentekas ten goede, wat aanleiding kan geven tot belangenvermenging.

GAS? Nee, bedankt!

We strijden al vele jaren tegen een verregaande implementatie van de GAS-wetgeving. In het merendeel van de politiecodexen, waar de strafbare inbreuken opgelijst staan, lees je een ellenlange lijst vol vage verwoordingen en definities van "overlast" en "kleine criminaliteit". Deze rechtsonzekerheid is een ingrijpende aantasting van de burgerlijke vrijheden, aangezien je nooit duidelijk weet wat bedoeld wordt met een bepaalde inbreuk. De lijst van absurde regels is ook niet te overzien: het gooien van te grote confetti (Wellen), op de leuning van een bankje zitten (Hasselt), in bomen klimmen (Sint-Niklaas), het gooien van sneeuwballen (Lokeren), deelnemen aan vreedzame betogingen (Antwerpen), je huisdier dat ontsnapt (Oostkamp),...

We ondernamen al talloze acties om ons standpunt kracht bij te zetten en ook jij kan hierbij helpen!

 • GAS-stickers: Om je protest tegen GAS zichtbaar te maken, hebben we een logo en sticker ontwikkeld. We hebben reeds 20.000 gratis GAS-stickers verspreid. We zijn ze tegengekomen op de manifestaties, op de palen van de straatverlichting, op flyers van anderen, zelfs op het NOS-journaal in Nederland. Dank daarvoor. Wegens groot succes is onze gratis voorraad jammer genoeg op. We hebben wel nog pakketjes van 10 of 100 stickers voor een mooi prijsje in onze shop.
 • Burgerinitiatief GAS: Elke stad of gemeente tekent zelf een GAS-beleid op maat uit en bepaalt hoe ver het hierbij wil gaan. Als burger kan je inspraak hebben in wat er op de gemeenteraad besproken wordt. Dit kan je doen via een 'burgerinitiatief'. We hebben een praktische bundel samengesteld die van a tot z uitlegt hoe je zo een burgerinitiatief op poten zet. Klik hier en bepaal mee het GAS-beleid in jouw stad of gemeente.
 • Een GAS-boete? Wat nu gedaan? Heb je een GAS-boete gekregen? Hoe kan je daarop reageren? We hebben de officiële procedure in een handige bundel gegoten en verspreid.
 • GAS-debattenreeks: Samen met het Masereelfonds en andere organisaties organiseerden we 10 lokale GAS-debatten, waaronder enkele met de burgemeester van de betreffende stad of gemeente. In Gent, Aalst, Antwerpen, Hasselt, Brussel, Brugge, Oostende, Dilbeek en Leuven. Een uitgelezen kans om het GAS-beleid van jouw stad of gemeente te bespreken.
 • Vormingen GAS en lezingen: Aan organisaties die dat wensen geven we uitleg over GAS.
 • GAS-pins: Draag de GAS-pin en beken kleur.
 • GAS als kandidaat voor de Big Brother Awards 2012: klik hier om te weten waarom.
 • Ondertekenen open brief GAS: Verschillende redenen waarom de nieuwe GAS-wet niet mocht worden gestemd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, werden opgesomd in een open brief en ondertekend door 213 middenveldorganisaties waaronder de Liga.
 • GAS-manifestaties: In oktober 2012 organiseerden we een GAS-betoging en we namen deel aan de nationale manifestaties van 29/06 en 26/10 in Brussel.
 • www.gasboetes.be: Samen met het Masereelfonds ontwikkelden we de site gasboetes.be waarop we o.a. interessante informatie omtrent GAS aanbieden: juridische regelgeving, politiereglementen, het burgerinitiatief, hoe de procedure verloopt, een modelbrief om te reageren op een GAS-boete, ...
 • Ons standpunt over GAS werd wijd verspreid, ook naar alle politieke fracties.
 • Aanbevelingen Lokaal Veiligheidsbeleid: We deelden onze aanbevelingen omtrent GAS mee aan alle 308 gemeenten.

Maar we gaan verder:

 • We stelden een parlementaire vraag in het Parlement. 
 • Evocatie van de GAS-wet: We spraken senatoren aan om de bekommernissen van het middenveld in acht te nemen. Jammer genoeg werd de nieuwe federale GAS-wet gestemd zonder rekening te houden met de opmerkingen van het middenveld.
 • 4 verzoekschriften tegen lokale GAS-reglementen: We klaagden 4 lokale GAS-reglementen aan bij de Raad van State: dat van Brugge, Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.
 • Verzoekschrift tegen de federale GAS-wet: We klagen de federale GAS-wet juridisch aan bij het Grondwettelijk Hof. Op 20/11, de Internationale dag van de Rechten van het Kind, dienden we het verzoekschrift in.

alle berichten over GAS

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht