home | Wie zijn we | Het Liga-team
 
Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Het Liga-team

 

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht


Dorine De Brauwer

Dorine werkt meer dan 25 jaar bij de Liga en houdt de boekhouding en personeelsadministratie op orde. Ook voor alle vragen over abonnementen, lidmaatschap, financiële ondersteuning of fiscale attesten kan je bij haar terecht.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Paul Deleye

Paul is fondsenwerver. Hij bouwt mee aan een duurzame financiering door onze inkomstenbronnen te diversifiëren. Investeer in mensenrechten!


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Ronny Mortier

Ronny houdt de IT infrastructuur draaiende en is verantwoordelijk voor de website en diverse campagnesites.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Eefje de Kroon

Eefje coördineert het dagelijks werk van het team van de Liga. Zij is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid, en onderhoudt de relaties met de bestuursorganen en andere organisaties. Voorheen heeft zij gewerkt als onderzoeker en adviseur op het gebied van wetgeving en beleidsbeïnvloeding inzake mensenrechten in Nederland en de EU. Eefje heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Londen, Utrecht en Rotterdam.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Greet Van Dael

Greet Van Dael is de bewegingsmedewerkster van de organisatie met als hoofddoel het draagvlak voor mensenrechten te verbreden. Greet organiseert het educatieve – en bewegingsluik. Haar kan je contacteren voor de events als de Big Brother Awards en de Prijs voor de Mensenrechten, maar ook voor interessante samenwerkingsverbanden en educatieve plannen. Greet was voordien jeugdwerker in Brussel en Vlaanderen en houdt van het opzetten van educatieve processen. Greet studeerde sociaal-cultureel werk in Heverlee en politieke wetenschappen in Brussel.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Marike Lefevre

Marike is de beleidsverantwoordelijke van de Liga. Zij legt zich toe op het inhoudelijke beleid van de organisatie en onderzoekt de juridische en politieke ontwikkelingen in het kader van de mensenrechten in België. Zij is verantwoordelijk voor het lobbywerk van de organisatie. Voorheen heeft zij gewerkt als advocate. Verder heeft zij o.a. stage gelopen bij Belgische ambassade in Vietnam, alsook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in België. Marike studeerde rechten met een specialisatie in het strafrecht, het internationaal en het Europees recht aan de KU Leuven en aan de Universiteit van Uppsala in Zweden. Zij behaalde eveneens een master na master in het vennootschapsrecht aan de HUB in Brussel.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Saïmah Wilson

Saïmah is onze vrijwillig stagiaire. Saïmah ondersteunt het werk van de bewegingsmedewerker en de beleidsmedewerker. Ze heeft Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en Utrecht. In haar vrije tijd zet ze zich graag in voor vluchtelingen en mensenrechten binnen verschillende vrijwilligersorganisaties in Brussel.


.(JavaScript must be enabled to view this email address)