home | Wie zijn we | Sinds 1979
 
Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Sinds 1979

Omstreeks 1901 werd de eerste Belgische Liga opgericht. De activiteiten moesten zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede wereldoorlog gestaakt worden maar in 1954 nam een groep advocaten het initiatief om de Liga opnieuw op te richten.
In de jaren '70 werd de organisatie erkend als Instelling van Openbaar Nut en verkreeg ze rechtspersoonlijkheid, nu kon ze tussenkomen in gerechtelijke en administratieve procedures.

Mede door het ontstaan van Cultuurgemeenschappen groeiden de Nederlands- en Franstalige strekking uit elkaar. Het werd organisatorisch steeds moeilijker om als tweetalige organisatie door te gaan. In 1978 werd dan ook de Ligue des Droits de l'Homme opgericht, gevolgd door de Liga voor Mensenrechten vzw op 1 maart 1979. Deze splitsing werd bevestigd door de officiële opheffing van de Belgische Liga in 1982.

Aanvankelijk waren de initiatieven van de Liga voor Mensenrechten vzw gebaseerd op de actualiteit of op activiteiten van andere verenigingen. Daarnaast werd de werking getekend door een voortdurende financiële onzekerheid.
De subsidiëring als sociaal-culturele beweging liet een nieuwe wind waaien door de Lig. Er werd een meerjarenplan opgesteld, werkingsthema's werden afgebakend en er werden meetbare doelstellingen bepaald. Geen eenvoudige opdracht.

Er werden rechtszaken gevoerd, de meeste met succes. Zo werden wijzigingen aangebracht aan de wet op de bijzondere opsporingsmethoden, de jeugdbeschermingswet, enz. Ook het Antwerps straatverbod werd door de Raad van State vernietigd.
Het Tijdschrift voor Mensenrechten en FATIK worden driemaandelijks uitgegeven en verspreid naar geïnteresseerden, bibliotheken, gevangenissen en professionele organisaties.
Een vrijwilligerswerking, campagne rond databewaring en deelname aan het project 'Geen Schuld, Wel Straf' zorgden voor de bekendmaking bij het brede publiek. In 2010 werd voor het eerst een grootschalige campagne 'Win uw Privacy' gelanceerd. In 2011-2012 concentreert de Liga zich vooral op de beleidsthema's internering en privacy.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht