home | Wie zijn we | Strategie en missie
 
Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Strategie en missie

De Liga wil structurele en incidentele inbreuken op mensenrechten voorkomen, opheffen of aanklagen. Tegelijk willen wij een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak creëren voor mensenrechten.
De Liga realiseert dit door op het beleid te wegen en door informatieve, gerechtelijke en sensibiliserende acties en activiteiten te ondernemen in België.
De waarden die daarbij gerespecteerd worden zijn deze vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met aandacht voor diversiteit.

De Liga heeft 4 strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2011-2015:

Indien je meer wil weten over onze operationele doelstellingen, kan je het Beleidsplan 2011-2015 raadplegen.

We komen op voor mensenrechten in België en klagen schendingen aan. Dit doen we op verschillende manieren:

We werken rond vier thema's:

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht