home | Wie zijn we
 
Permalink Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Wie zijn we?

De Liga voor Mensenrechten…

Mensenrechten behoren tot de basis van onze neutrale rechtstaat en vrije samenleving. De Liga voor Mensenrechten klaagt structurele inbreuken op onze mensenrechten aan en creëert een maatschappelijk draagvlak voor mensenrechten in Vlaanderen en België. In gevangenissen, door de overheid, op het internet, op papier of in het dagelijks leven. Wij streven naar een samenleving waarbij de overheid onze vrijheid optimaal garandeert. 

De Liga is een mensenrechtenbeweging die het beleid wil inspireren en het brede publiek sensibiliseert en kritisch informeert over mensenrechten in Vlaanderen en België. Waar nodig stappen we naar de rechtbank om inbreuken op onze mensenrechten op te heffen.

… informeert

We informeren via onze acties, een maandelijkse nieuwsbrief, twee tijdschriften (TvMR en FATIK) en occasionele publicaties. Op onze website vind je onze standpunten, onze acties en andere berichten over mensenrechten.  

… klaagt aan

De actualiteit op vlak van mensenrechten wordt door ons op de voet gevolgd. We verheffen onze stem tegen wanpraktijken en formuleren kritische bemerkingen en aanbevelingen voor politici en overheidsdiensten.

… onderneemt actie

De Liga organiseert acties, activiteiten, debatten, evenementen, studiedagen en prijsuitreikingen om te informeren, te sensibiliseren en maatschappelijk te veranderen. Soms interpelleren we beleidsmakers of stappen we naar de rechter om respect voor mensenrechten af te dwingen.  

... werkt rond 4 thema's

Wij werken rond vier thema's:

De Liga voor Mensenrechten is lid van FIDH en de Kinderrechtencoalitie.


Met de steun van de Vlaamse overheid

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht