home | archief | De nieuwkomersverklaring: een stigmatiserend voorstel dat mensenrechten schendt
09 augustus 2016
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend
Standpunt van de Liga voor Mensenrechten

De nieuwkomersverklaring: een stigmatiserend voorstel dat mensenrechten schendt

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de voorwaarde van de ‘integratiebereidheid’. Enerzijds wordt de nieuwkomer gevraagd om een verklaring te ondertekenen waarbij hij/zij aangeeft onze rechten, plichten, waarden en vrijheden te begrijpen en ernaar te zullen handelen. Anderzijds zullen zijn/haar inspanningen om te integreren in onze samenleving worden gecontroleerd.

De nieuwkomersverklaring is dus onderdeel van een ruimere koppeling van het recht om te verblijven in België aan de verplichting tot integratie, en in het bijzonder aan de verplichting om bepaalde rechten, plichten, waarden en vrijheden te erkennen en na te leven.

De Liga voor Mensenrechten zet in haar standpunt uiteen waarom de nieuwkomersverklaring onverenigbaar is met de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; de vrijheid van meningsuiting; de vrijheid van privé –en gezinsleven; en het verbod op discriminatie.

In conclusie: de nieuwkomersverklaring is ontstaan in een populistische reactie op de vluchtelingencrisis, het Belgische volk en zijn levensstijl (wij) moet beschermd worden tegen de vreemdelingen en hun gewoontes (zij).  Dit idee van botsende rechten, plichten, waarden en vrijheden is paternalistisch, stigmatiserend, en bevat een nauwelijks verholen racistische ondertoon.

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht