home | archief | Manifest Internering: een betere behandeling voor geïnterneerden
28 juli 2011
Permalink Afdrukken Delen op Facebook Delen op Twitter Mail een vriend

Manifest Internering: een betere behandeling voor geïnterneerden

Theorie...

Het Belgische systeem van internering voorziet in een dubbel opzet. Ten eerste beschermt ze de maatschappij tegen gevaarlijk gedrag van psychiatrisch gestoorde patiënten. Door 'verwijdering' van de geïnterneerde uit de maatschappij wil men voorkomen dat hij nog verdere schade veroorzaakt en slachtoffers maakt. Ten tweede staat ze garant voor de medisch-psychiatrische behandeling van de geesteszieke. Deze behandeling moet afgestemd zijn op de behoeften van het betrokken individu.

...versus praktijk

In realiteit start een groot gedeelte van de geïnterneerden hun interneringtraject in de gevangenis. Daar wachten ze het moment af waarop een geschikte instelling bereid is hen op te nemen. Ze blijven daar dan jaren zitten. Er is een bijna compleet gebrek aan behandeling. Het gevolg hiervan is dat de vooruitstrevende ideeën en gedachten omtrent de behandeling van geïnterneerden tot op heden dode letter gebleven zijn. Het gebrek aan zorgverlening leidde meermaals tot zware kritieken door het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). De opsluiting van geïnterneerden in de gevangenis zonder enige vorm van therapie is geen neutrale periode. Ze verliezen hun zelfredzaamheid, worden agressiever, wanhopig, gefrustreerd, depressief en verbitterd. Het ziektebeeld verergert en de genezingskansen verminderen.

Manifest Internering

Geïnterneerden blijven, verstoken van een goede behandeling, in gevangenissen opgesloten. De Liga voor Mensenrechten wil deze situatie drastisch veranderd zien. We hebben een manifest opgesteld met volgende standpunten:

1. Geïnterneerden hebben recht op behandeling
2. Geïnterneerden horen niet thuis in de gevangenis
3. Geïnterneerden vallen onder de gedeelde bevoegdheid van Justitie en Volksgezondheid
4. Behandeling binnen de voorzieningen van Volksgezondheid
5. Forensisch psychiatrisch zorgcircuit: een traject
6. Mentaal gehandicapten horen thuis bij voorzieningen gehandicaptenzorg
7. Aanpassingen aan de nieuwe wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis

De stem van geïnterneerden

Geïnterneerd: cel of zorg?

Om een stem te geven aan geïnterneerden heeft de Liga voor Mensenrechten een boek gemaakt, getiteld “Geïnterneerd: cel of zorg?”. Het is geen boek met juridische termen of grote beloftes, maar wel met een creatieve inslag. Op die manier zijn geïnterneerden niet langer een cijfer in een vergeten tabel, maar krijgen ze opnieuw een gezicht en een verhaal. De toekomst ziet er niet rooskleurig uit en de rechten van geïnterneerden lijken geen hoge prioriteit voor de beleidsmakers.

Het boek kunt u hier bestellen.

Lees hier ons manifest:

Aan (E-mail adres)


Van (E-mail adres)


Bericht