Liga voor Mensenrechten
investeer in mensenrechten t-shirt voor mensenrechten Liga shop
 
12
OKT
2016
te het waarschijnlijk al op in de media: Facebook is de grote 'winnaar' van de Big Brother Awards 2016. Een afgevaardigde van Facebook nam afgelopen donderdag de awards een beetje onwennig in...
03
OKT
2016
rechtenverdediger of – sympathisant, Graag nodigen wij u uit voor de uitreiking van de Big Brother Awards 2016. Dit evenement vindt plaats op donderdag 6 oktober 2016 in de KVS te Brussel van...
20
SEP
2016
Meer en meer mensen verzetten zich tegen TTIP en CETA. Gemeentes verklaren zich TTIP-vrij, tientallen Belgische organisaties vormen een gezamelijk front en overal in Europa komen mensen op straat. De...
14
SEP
2016
Big Brother? Zo 1984?! Helaas niet. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een fundamenteel mensenrecht, staat meer en meer onder druk getuige de steeds drastischere...
09
SEP
2016
De Liga voor Mensenrechten werkt rond de naleving van de mensenrechten in België . De Liga tracht op het beleid te wegen door informatieve, gerechtelijke en sensibiliserende acties en...
09
AUG
2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...