Liga voor Mensenrechten
investeer in mensenrechten t-shirt voor mensenrechten Liga shop
 
09
AUG
2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
13
JUL
2016
Het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR), én FATIK zijn deze week verstuurd per post!In het TvMR lees je over o.a. opsluiting van migrantenkinderen in België, dataretentie, het Recht op...
18
MEI
2016
Na de aanslagen in Parijs en daarna in Brussel waren reacties tegen terroristische daden en dreiging uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen...
11
MEI
2016
"Op eigen verzoek naar de isoleercel" Stakingen, overbevolking en een vaak gebrekkige infrastructuur. De frustraties bij de gevangenen lopen hoog op. Niet te verwonderen dat sommige...
10
MEI
2016
De gevangenisopstand in Merksplas wordt terecht beschouwd als één van de zwaarste ooit in de Belgische geschiedenis. Deze opstand komt veertig jaar na de acties van de gedetineerden in...
21
APR
2016
In het kader van de vooropgestelde terreurmaatregelen van de regering Michel organiseerde de Liga voor mensenrechten, in samenwerking met Crimilumni (vereniging van oudstudenten criminologie van de...