Liga voor Mensenrechten
PVMR2014 Gearresteerd? Ken je rechten! Burgerinitiatief GAS HUIZEN Naar een duurzame penitentiaire aanpak
 
27
NOV
2014
ING België heeft woensdag de mogelijkheid gelanceerd voor zijn cliënten om vingerafdrukherkenning te gebruiken om toegang te krijgen tot mobiel bankieren. De bank-verzekeraar gaat er prat...
26
NOV
2014
De Raad van State wijkt af van haar koers waarbij de Liga voor Mensenrechten nog zelden toegang vond tot het administratieve rechtscollege. Met meerdere juridische procedures voor de Raad ving...
24
NOV
2014
Sinds 2009 geeft de wet op Bijzondere Inlichtingenmethodes staatsveiligheid toestemming tot telefoontap, infiltraties en afluisteren. Dat is enkel mogelijk in het kader van een onderzoek, en na...
22
NOV
2014
De meeste burgers van dit land hebben nooit in de gevangenis gezeten en dit zalgelukkig nooit gebeuren. Ze hebben dus geen zicht op het gevangenisleven. Het tekortaan kennis brengt allerlei beelden...
19
NOV
2014
Het Tijdschrift Samenleving en Politiek (SAMPOL) publiceert in haar jongste nummer een reeks brieven aan Michel I. Experten bogen zich over het regeerakkoord en dit leverde een aantal hoopvolle,...
18
NOV
2014
Vanaf nu is het boek over kleinschalige detentiehuizen ook verkrijgbaar in het Frans. En Belgique, le système carcéral se trouve dans un état de crise quasi permanent. En outre,...