Liga voor Mensenrechten
Privacycafé investeer in mensenrechten
 
30
JUN
2015
De Liga voor Mensenrechten vierde deze maand een historisch arrest: de vernietiging van de dataretentiewet. Hoera! Een stap vooruit voor mensenrechten. Zoals verwacht kwam er...
15
JUN
2015
Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorige donderdag de wet die het massaal verzamelen en opslaan van gegevens over internet- en telefoongebruik (zogenoemde metadata) van alle Belgische burgers...
12
JUN
2015
Big Brother is gekend onder vele namen en gezichten en hij schakelt vele mensen in. Ditmaal concentreert hij zijn krachten op Vlaams minister van Energie, Annemie Turtelboom (‘Turtelboom wil...
11
JUN
2015
Het Grondwettelijk Hof sprak zich vandaag uit tegen algehele bewaring van communicatiedata, zoals de Belgische dataretentiewet, een omzetting van de Europese Dataretentierichtlijn, voorzag. Op grond...
01
JUN
2015
De omstreden GAS-wet, die gemeentebesturen toelaat administratieve sancties tegen ‘overlast’ op te leggen, blijft ongewijzigd. Dat besliste onlangs het Grondwettelijk Hof. De Liga voor...
28
MEI
2015
De Liga voor Mensenrechten zoekt een fondsenwerver (m/v) om haar financiële duurzaamheid te versterken en haar inkomstenbronnen te diversifiëren. Je werkt mee aan de...