Liga voor Mensenrechten
Big Brother Awards 2016 t-shirt voor mensenrechten Liga shop
 
20
SEP
2016
Meer en meer mensen verzetten zich tegen TTIP en CETA. Gemeentes verklaren zich TTIP-vrij, tientallen Belgische organisaties vormen een gezamelijk front en overal in Europa komen mensen op straat. De...
14
SEP
2016
Big Brother? Zo 1984?! Helaas niet. Het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een fundamenteel mensenrecht, staat meer en meer onder druk getuige de steeds drastischere...
09
SEP
2016
De Liga voor Mensenrechten werkt rond de naleving van de mensenrechten in België . De Liga tracht op het beleid te wegen door informatieve, gerechtelijke en sensibiliserende acties en...
09
AUG
2016
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, wil een nieuwe en bijkomende voorwaarde invoeren voor vreemdelingen die meer dan drie maanden in België wensen te verblijven: de...
13
JUL
2016
Het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR), én FATIK zijn deze week verstuurd per post!In het TvMR lees je over o.a. opsluiting van migrantenkinderen in België, dataretentie, het Recht op...
18
MEI
2016
Na de aanslagen in Parijs en daarna in Brussel waren reacties tegen terroristische daden en dreiging uiteraard noodzakelijk. De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen tegen...